Skip to main content

Nu börjar vi bygga Rinkebystråket

Nyhet   •   Aug 20, 2013 08:50 CEST

Hösten 2015 kommer den stå klar – Rinkebys nya handelsplats med uteserveringar, restauranger, kaféer, butiker och vardagsservice för rinkebyborna. Såväl lokala entreprenörer som välkända kedjor kommer kunna erbjuda ett brett utbud med fokus på matkultur. Något för alla. Därför kallar vi handelsgatan “Rinkebystråket - en plats för 1000 smaker”.

I månadsskiftet augusti/september påbörjas bygget av den nya handelsplatsen. Om två år ska Rinkebys infartsgata med buss- och biltrafik ha omvandlats till en levande och trafiksäker stadsmiljö med restauranger, uteserveringar, take-away, kaféer och delikatesser men även butiker, vardagsservice och tjänster för Rinkebys invånare och besökare.

Nya Rinkebystråket
Som fastighetsägare har Familjebostäder inte bara ansvar för att hyresgästernas hem är belägna i trygga, välskötta och attraktiva fastigheter. Vi har också ett uppdrag från Kommunfullmäktige att utveckla de områden där vi har våra fastigheter och medverka till att skapa den framtida staden.

När handelsplatsen står färdig kommer Rinkebystråket ha fått en ny skepnad. Kuperingen i dagens gata ska jämnas ut och trottoarerna breddas för att ge plats för träd och uteserveringar. Vi kommer även att anlägga ett nytt torg och mindre parker. Trafikmiljön ska anpassas för gående, cyklister och kollektivtrafik. Hastigheten kommer sänkas till 30 km/h. Nya gång- och cykelbroar byggs och övergångsställen höjs och görs säkrare. Gatan får ny gatu- och fasadbelysning som skapar trygghet.

Vill du veta mer?
Läs mer på Rinkebystråkets hemsida www.rinkebystraket.se eller kontakta Familjebostäders projektledare Gabriella Granditsky Svenson, telefon 08-737 20 25 eller e-post: gabriella.granditsky@familjebostader.com