Skip to main content

IPT grundläggande utbildning hösten 2015.

Nyhet   •   Aug 10, 2015 09:00 CEST

IPT nivå A på Själbodgatans psykoterapimottagning i Malmö har några platser kvar. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med psykoterapeutisk behandling och är intresserad av en metod som underlättar ditt och klientens arbete mot bättre hälsa. Utbildningen öppnar möjligheten att ansöka om ackreditering som IPT behandlare hos region Skåne.

Anmälan senast 15 augusti.

Malmö är en del av Öresundsregionen. Här har vi valt att lägga fyra utbildningsdagar (30 timmar) i Interpersonell Psykoterapi.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med psykoterapeutisk behandling och är intresserad av en metod som underlättar ditt och klientens arbete mot bättre hälsa.

Utbildningsdagar är 2,3,16,17 oktober 2015.

IPT är en evidensbaserad korttidsterapi som först utarbetades för behandling av depression men även har visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, som ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. En modifierad form finns för ungdomar. Metoden fick stor uppmärksamhet i samband med publiceringen av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom 2010. IPT är, bredvid KBT, den psykoterapeutiska behandling som erbjuds inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Vi ser idag att efterfrågan på IPT-kompetens i Sverige är stor.

I IPT kopplas patientens mående till interpersonella problem i patientens liv. Efter bedömningsfas väljer man det interpersonella fokusområde som utgör grundproblemet hos patienten. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hans eller hennes liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen.

Kursledare:

Malin Bäck, IPT-terapeut och IPT-handledare, som har gått sina IPT-utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London, isIPT-institute Iowa, är IPT-handledare och aktiv i den svenska föreningen IPTs (www.interpersonellpsykoterapi.se). Utöver handledning/utbildningsuppdrag i Relatéra:s regi arbetar hon inom öppenvårdspsykiatrin i Värnamo. Malin är även involverad i flera forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi, Relationell korttidsterapi och PFPP.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera