Skip to main content

Vi lägger till en parterapimetod - IBCT - Integrative Behavioral Couple Therapy till vår verksamhet

Nyhet   •   Okt 24, 2016 09:00 CEST

Linda Wahlberg

Linda Wahlberg arbetar som Integrativ psykoterapeut med individer och par. Linda berättar om parterapimetoden IBCT som hon arbetar med från och med hösten 2016. IBCT tillhör den så kallade tredje vågens beteendeterapier och karaktäriseras av en betoning på acceptans.

Metoden är den modernaste av parterapier inom beteendeterapi. IBCT är en integrativ metod.

Metoden integrerar förändringsstrategier med acceptansstrategier, samt integrerar olika beteendeterapeutiska interventioner.

IBCT är en kombination av klassisk kognitiv beteendeterapi och acceptansarbete. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartlägger vi hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv.

På så vis ger vi perspektiv på konflikten och gör den till ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse istället för anklagelser och aggression .

För att bryta ständigt återkommande konflikter försöker vi hitta nya, konstruktiva beteenden som vi provar, tränar in och utvärderar. Den här metoden passar de flesta par, oavsett samlevnadsform. Den är användbar i kärleksförhållanden samt i alla slags nära relationer där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy