Whbfudepc8agldko7kgl

Det finns en annan väg att behålla såväl mångfald som återinvestering av vinst – satsa på idéburna aktörer!

Nyheter   •   2014-04-09 08:27 CEST

Kommentar till diskussion kring att Socialdemokraterna vill återkommunalisera äldreomsorgen:

Tp4uzzniudtxcstdmfum

Mångfald utan privat vinstutdelning är fullt möjligt

Nyheter   •   2014-04-02 13:54 CEST

Famna kommenterar Aftonbladets Sifoundersökning om vinster i vården 2 april 2014.

Media-no-image

Famna kommenterar DNs ledare ”Staten är inte samhället”

Nyheter   •   2014-03-31 09:40 CEST

DN lyfter idag, 31 mars 2014, på ledarplats fram de ideella/frivilliga insatsernas betydelse. Bra DN – det var inte en dag förtidigt. 

I ledaren omskrivs regeringens nya (av DN beskrivet som senkomna) utredning om hur civilsamhällets arbete skall underlättas och säger att det är en utmärkt åtgärd.

Jag hoppas därför att DN ser att om civilsamhället skall kunna utveckla sina insatser inom de breda välfärdsområdena vård, skola och omsorg krävs det politisk vilja och politiska reformer. Hela frågan om det idéburna, icke vinstdrivande företagandets villkor måste belysas. Där skulle DN kunna göra skillnad.

Lars Pettersson Famna 

DN lyfter idag, 31 mars 2014, på ledarplats fram de ideella/frivilliga insatsernas betydelse. Bra DN – det var inte en dag förtidigt. I ledaren omskrivs regeringens nya (av DN beskrivet som senkomna) utredning om hur civilsamhällets arbete skall underlättas och säger att det är en utmärkt åtgärd.

Läs vidare »
Vjibgdix8lch7g1huvvc

Famnas frukostturné intog Göteborg

Nyheter   •   2014-03-21 10:44 CET

Frågan var inte om, utan hur. Det var tydligt när Famna diskuterade idéburen vård och social omsorg vid sitt frukostseminarium i Göteborg. – Hur gör vi kvalité till den viktiga frågan? Det undrade regionpolitikern och kristdemokraten Magnus Berntsson.

Whbfudepc8agldko7kgl

- Vi välkomnar regeringens vilja att förenkla och förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer!

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 12:54 CET

Lars Pettersson, generalsekreterare Famna, kommenterar kring regeringens utredning om civilsamhällets villkor:

Prhs2hednew94afsysrfa

Välkommen till frukostseminarium i Göteborg 20 mars 2014

Nyheter   •   2014-02-25 08:39 CET

Välkommen till en inspirerande morgon där tillväxt- och kvalitetsfrågor står i fokus. Famna i samarbete med sina medlemsorganisationer i Göteborg* presenterar två rapporter; Tillväxtrapport 2013 - den femte i ordningen - och den första Kvalitetsrapporten.

Media-no-image

Famna presenterar Kvalitetsrapport 2013

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 14:29 CET

Kvalitet i vård och omsorg skapas genom ständig utveckling och olika driftsformer ger olika resultat För första gången redovisar nu Famna i en rapport medlemmarnas resultat i nationella mätningar inom äldreomsorgen och en analys av hur kvaliteten varierar mellan olika driftsformer.

Kompetensen ökar och vi ser positiva effekter av Värdeforum Famna menar att kvalitet är att utifrån brukares, patienters eller klienters behov uppfylla och helst överträffa de krav som ställs i lagar, avtal och verksamhetens egna värderingar. Idag har 1000 personer i över 150 förbättringsteam genomfört olika utvecklingsprogram i Famnas Värdeforum för att utveckla morgondagens vård och sociala omsorg. Skillnader mellan driftsformer

- Vi ser i vår genomgång att det finns skillnader mellan olika driftsformer i den kvalitet som mäts i olika undersökningar. Kommunala aktörer har t.ex. högre bemanning med vård och omsorgspersonal än privata aktörer och våra medlemmar har högre kompetens. Privata och idéburna utförare når högre resultat när det gäller riskbedömningar och läkemedelsgenomgångar, säger Thomas Schneider ansvarig för kvalitetsfrågor på Famna och en av rapportens författare.

- Kvalitetsrapporten 2013 skapar transparens och ökar lärandet mellan olika verksamheter. Detta skapar möjligheter att hitta förbättringsområden för att utveckla vården och omsorgen, avslutar Thomas Schneider.

För mer information om rapporten kontakta: Thomas Schneider, 0708-10 81 57

Rapporten finns på www.famna.org/publikationer


Rapporten presenteras vid frukostseminarium i Stockholm 6 mars och Göteborg 20 mars, läs mer på www.famna.org


Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

Kvalitet i vård och omsorg skapas genom ständig utveckling och olika driftsformer ger olika resultat För första gången redovisar nu Famna i en rapport medlemmarnas resultat i nationella mätningar inom äldreomsorgen och en analys av hur kvaliteten varierar mellan olika driftsformer

Läs vidare »
Media-no-image

Idéburen vård och social omsorg vill växa och utvecklas - frukostseminarium 6 mars 2014

Nyheter   •   2014-02-14 08:30 CET

Välkommen till en inspirerande morgon där tillväxt- och kvalitetsfrågor står i fokus. Famna presenterar två nya rapporter; Tillväxtrapport 2013 - den femte i ordningen - och den första Kvalitetsrapporten med fokus på äldreomsorgsfrågor.

Rapporterna kommenteras av äldreborgarrådet Joakim Larsson (M), Stockholms stad och kommunalrådet Lars Bryntesson (S), Sigtuna kommun.

Anmälan senast 3 mars till: anita.olsson@famna.org


Läs vidare »
Tp4uzzniudtxcstdmfum

Valfrihet måste bygga på kvalitet för dem vi finns till för

Pressmeddelanden   •   2014-02-04 14:30 CET

Media-no-image

Centern, låt idéburen vård och omsorg växa

Pressmeddelanden   •   2014-01-29 10:56 CET

Idéburen vård och social omsorg kan växa mer. Potentialen är stor men tillväxten hindras, visar en ny rapport.
– Vi eftersöker politisk vilja att lösa finansieringsfrågorna, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

I dagarna genomför Centern sina kommundagar i Malmö. I partiprogrammet slår de fast att: ”Valfrihet är viktigt för människors självbestämmande i livets alla skeden. Genom att uppmuntra många olika aktörer inom vården kan också vården utvecklas för att möta lokala och individuella behov.”
– Om Centern menar allvar med att ”uppmuntra många olika aktörer ” är det dags att visa var man står i frågan kring tillväxt och utveckling av idéburet företagande inom vård och social omsorg. Vi vill att Centern visar politisk vilja att skapa likvärdiga möjligheter för olika aktörer att utvecklas. Sverige måste tillämpa EUs program för Social Business liksom de nya upphandlingsreglerna för att skapa det Centern kallar ”Ett hållbart val”, säger Lars Pettersson.

Enligt Novus undersökning om vad allmänheten anser om vård och omsorg uttrycker nästan åtta av tio att det är viktigt att kunna välja utförare av vård och omsorg. Sju av tio tycker att den som bedriver vård och omsorg bör låta överskottet gå tillbaka till verksamheten istället för att dela ut vinsten.

Famnas 47 medlemmar, som i huvudsak består av ideella föreningar och stiftelser, omsatte under förra året 4 366 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,2 procent.

– Våra medlemmar är inställda på att växa och utvecklas. De huvudsakliga hindren för detta är nuvarande upphandlingslagstiftning och svårigheter att finna investerings- och utvecklingsmedel. Detta framgår tydligt i Famnas tillväxtrapport för 2013. Centern har nu möjlighet att ta ledningen i att driva denna utveckling, avslutar Lars Pettersson.

Lars Pettersson, generalsekreterare Famna 070-144 55 98

Famnas tillväxtrapport har nu sammanställts för femte året i rad. För frågor om rapporten, kontakta Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna, telefon 073-654 14 50.Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.

I dagarna genomför Centern sina kommundagar i Malmö. – Om Centern menar allvar med att ”uppmuntra många olika aktörer ” är det dags att visa var man står i frågan kring tillväxt och utveckling av idéburet företagande inom vård och social omsorg. Vi vill att Centern visar politisk vilja att skapa likvärdiga möjligheter för olika aktörer att utvecklas, säger Lars Pettersson.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

04 Jun 08:00

Famnas Utvecklingssamtal 2014

2014-06-04, 08:00 - 16:00
Essinge konferens, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • lars.pettersson@famna.org
 • 070 144 55 98
 • 08-546 949 31

 • Presskontakt
 • Informatör
 • Information och Kommunikation
 • anita.nwolqxssuron@ffmydammrnanscrxw.odcrg
 • 0736541451
 • 08-546 949 33

Om Famna

Famna - samlar non-profitaktörer inom vård och social omsorg

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.