Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 43 träffar

Media no image

Överblick: idéburna verksamheters insatser för flyktingmottagning

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2015 11:56 CEST

Famna har gjort en enkät bland sina medlemmar för att kartlägga i vilken omfattning de arbetar med flyktingmottagande och vilka problem de möter. I oktober är 18 av Famnas verksamheter involverade i olika former av vård och omsorg för flyktingar. Organisationerna arbetar varje dag med att hjälpa, stödja och vårda drygt 2500 nyanlända, ensamkommande barn och andra flyktingar.

Media no image

Ulrika Stuart Hamilton ny generalsekreterare för Famna

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 06:58 CEST

Ulrika Stuart Hamilton blir ny generalsekreterare på Famna i augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som statssekreterare under förra jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm, som i sin ministerportfölj även ansvarade för civilsamhällesfrågor. Sedan årsskiftet är hon också styrelseordförande för Statens Kulturråd.

Media no image

Beslutsmeddelande - Famnas testbädd beviljad av Vinnova

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2014 16:42 CEST

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling.

Media no image

Medarbetare i ideellt driven äldreomsorg mer nöjda

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2014 15:22 CEST

Kommunals ordförande Annelie Nordström skriver i dagens SvD (3.6.) om att de anställda inom privat vinstdrivande äldreomsorg har lägre lön och sämre anställningsvillkor än de som arbetar inom kommunala verksamheter. ( ”Så mycket bättre – en jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg” Kommunal).

Nyheter Visa alla 11 träffar

Media no image

Regeringen: Utredning om vinst i välfärd, och om idéburna aktörers tillväxt

Nyheter   •   Mar 05, 2015 14:32 CET

​Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över reglerna för offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer. Utredare blir Ilmar Reepalu, tidigare bl.a. kommunalråd i Malmö.

Media no image

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

Nyheter   •   Jan 16, 2015 13:59 CET

​Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal.

Media no image

Välkommen till Vernissage Famnas Värdeforum

Nyheter   •   Dec 01, 2014 15:49 CET

Den 9 december 2014, kl. 13.00 – 16.00 på Ersta konferens är ni välkomna att delta i Vernissage Famnas Värdeforum.

Media no image

Regeringen vill utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd

Nyheter   •   Okt 06, 2014 16:20 CEST

Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd.

Blogginlägg Visa alla 25 träffar

Media no image

Folkpartiet och riskkapitalbolagen

Blogginlägg   •   Nov 11, 2013 16:40 CET

Det behövs en nationell handlingsplan för tillväxt av idéburen vård och social omsorg
Västmanlands läns landsting och not for profit
Offentlig verksamhet räknas inte till non profit

Offentlig verksamhet räknas inte till non profit

Blogginlägg   •   Feb 22, 2013 13:11 CET

I Regions Skånes marknadsföring drivs dess vårdverksamheter utan vinstsyfte. På detta har de vinstdrivande företagen reagerat och menar att de framställs i en ofördelaktig dager. Det kan man förstå. Vanligtvis avses med non profit (utan vinstsyfte) att vinster och överskott återinvesteras i verksamheterna utveckling och att man arbetar för medlems- eller allmännytta.

Evenemang Visa alla 7 träffar

Idéburet företagande - vinst för välfärden

Evenemang   •   Jan 08, 2015 17:41 CET

Välkommen till ett seminarium om idéburet företagande ur nationellt och EU-perspektiv med representanter för idéburna sektorn, politiken i kommuner och regioner. Seminariet avslutar med gemensamt mingel. Läs mer: http://www.famna.org/nyheter/ideburet-foretagande-vinst-for-valfarden-seminarium-21-januari/

2015-01-21, 13:30 - 18:30 CET

City Conference Center, Drottninggatan 71 b, Stockholm

Hur kan idéburen vård och social omsorg växa och utvecklas?

Evenemang   •   Jun 23, 2014 12:45 CEST

Famna presenterar två nyligen utgivna rapporter, Tillväxtrapport 2013 och Kvalitetsrapport 2013 med fokus på äldreomsorgen. Därefter förs ett samtal om hur idéburen vård och social omsorg kan växa och hur kvalitetsarbete kan lyftas fram bl.a. inom äldreomsorgen. Deltar gör Kerstin Eriksson och Thomas Schneider, Famna, Acko Ankarberg Johansson, KD och Carin Jämtin, S.

2014-07-01, 08:15 - 09:25 CEST

Krukmakarens hus, Oscarssalen, Mellangatan 21, Visby

Inbjudan till vernissage av Famnas Värdeforum i Västsverige

Inbjudan till vernissage av Famnas Värdeforum i Västsverige

Evenemang   •   Nov 27, 2012 11:04 CET

Under hösten har åtta team och 45 medarbetare från Famnas medlemsorganisationer i Västsverige genomfört en programomgång av Värdeforum i Göteborg. Teamen har arbetat med att genomföra konkreta förbättringsarbeten i vardagen inom områden som boendeinflytande, kontaktmannaskap, måltidssituationen, vårdprevention och professionellt bemötande. Deras resultat presenteras på Vernissagen den 4 december.

2012-12-04, 13:00 - 16:00 CET

Matteuskyrkan, Djurgårdsgatan 17, Göteborg

Välkommen till vernissage av unik omgång av Famnas värdeforum

Evenemang   •   Nov 27, 2012 10:56 CET

I Stockholms län har 13 team från landsting, kommuner idéburna och privata utförare jobbat med förbättringsarbeten i vårdens och omsorgens vardag. Förbättringsområdena rör allt från demensvård till social samvaro, vårdpreventiva arbetssätt och vård i livets slutskede. Arbetet är ett samarbete mellan Famna och utvecklingsledarna i Stockholms län inom ramen för "Bättre liv för sjuka äldre".

2012-12-18, 13:00 - 16:00 CET

Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm