Pressmeddelanden Visa alla 41 träffar

Media-no-image

Beslutsmeddelande - Famnas testbädd beviljad av Vinnova

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 16:42 CEST

Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus på behovsdriven innovationsutveckling.

Media-no-image

Medarbetare i ideellt driven äldreomsorg mer nöjda

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 15:22 CEST

Kommunals ordförande Annelie Nordström skriver i dagens SvD (3.6.) om att de anställda inom privat vinstdrivande äldreomsorg har lägre lön och sämre anställningsvillkor än de som arbetar inom kommunala verksamheter. ( ”Så mycket bättre – en jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg” Kommunal).

Media-no-image

Miljöpartiet, ta fram en politik som låter idéburen vård och omsorg växa!

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 13:43 CEST

Idéburen vård och social omsorg kan växa mer. Potentialen är stor men tillväxten hindras, visar en ny rapport. – Vi eftersöker politisk vilja att lösa finansieringsfrågorna, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

Famnas årsmöte valde ny styrelse

Famnas årsmöte valde ny styrelse

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 16:15 CEST

Famnas årsmöte den 20 maj valde styrelse för det kommande året. Nya ledamöter i styrelsen är: Cecilia Dalman Eek, riksdagsledamot (S) Christer Hallerby, rådgivare, Nowa Kommunikation, f d statssekreterare Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms Stadsmission Hela styrelsen finns presenterad nedan.

Nyheter Visa alla 11 träffar

Media-no-image

Regeringen: Utredning om vinst i välfärd, och om idéburna aktörers tillväxt

Nyheter   •   2015-03-05 14:32 CET

​Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över reglerna för offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer. Utredare blir Ilmar Reepalu, tidigare bl.a. kommunalråd i Malmö.

Media-no-image

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

Nyheter   •   2015-01-16 13:59 CET

​Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal.

Media-no-image

Välkommen till Vernissage Famnas Värdeforum

Nyheter   •   2014-12-01 15:49 CET

Den 9 december 2014, kl. 13.00 – 16.00 på Ersta konferens är ni välkomna att delta i Vernissage Famnas Värdeforum.

Media-no-image

Regeringen vill utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd

Nyheter   •   2014-10-06 16:20 CEST

Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd.

Blogginlägg Visa alla 25 träffar

Media-no-image

Folkpartiet och riskkapitalbolagen

Blogginlägg   •   2013-11-11 16:40 CET

Det behövs en nationell handlingsplan för tillväxt av idéburen vård och social omsorg
Västmanlands läns landsting och not for profit
Offentlig verksamhet räknas inte till non profit

Offentlig verksamhet räknas inte till non profit

Blogginlägg   •   2013-02-22 13:11 CET

I Regions Skånes marknadsföring drivs dess vårdverksamheter utan vinstsyfte. På detta har de vinstdrivande företagen reagerat och menar att de framställs i en ofördelaktig dager. Det kan man förstå. Vanligtvis avses med non profit (utan vinstsyfte) att vinster och överskott återinvesteras i verksamheterna utveckling och att man arbetar för medlems- eller allmännytta.

Evenemang Visa alla 7 träffar

Idéburet företagande - vinst för välfärden

Evenemang   •   2015-01-08 17:41 CET

Välkommen till ett seminarium om idéburet företagande ur nationellt och EU-perspektiv med representanter för idéburna sektorn, politiken i kommuner och regioner. Seminariet avslutar med gemensamt mingel. Läs mer: http://www.famna.org/nyheter/ideburet-foretagande-vinst-for-valfarden-seminarium-21-januari/

2015-01-21, 13:30 - 18:30

City Conference Center, Drottninggatan 71 b, Stockholm

Hur kan idéburen vård och social omsorg växa och utvecklas?

Evenemang   •   2014-06-23 12:45 CEST

Famna presenterar två nyligen utgivna rapporter, Tillväxtrapport 2013 och Kvalitetsrapport 2013 med fokus på äldreomsorgen. Därefter förs ett samtal om hur idéburen vård och social omsorg kan växa och hur kvalitetsarbete kan lyftas fram bl.a. inom äldreomsorgen. Deltar gör Kerstin Eriksson och Thomas Schneider, Famna, Acko Ankarberg Johansson, KD och Carin Jämtin, S.

2014-07-01, 08:15 - 09:25

Krukmakarens hus, Oscarssalen, Mellangatan 21, Visby

Inbjudan till vernissage av Famnas Värdeforum i Västsverige

Inbjudan till vernissage av Famnas Värdeforum i Västsverige

Evenemang   •   2012-11-27 11:04 CET

Under hösten har åtta team och 45 medarbetare från Famnas medlemsorganisationer i Västsverige genomfört en programomgång av Värdeforum i Göteborg. Teamen har arbetat med att genomföra konkreta förbättringsarbeten i vardagen inom områden som boendeinflytande, kontaktmannaskap, måltidssituationen, vårdprevention och professionellt bemötande. Deras resultat presenteras på Vernissagen den 4 december.

2012-12-04, 13:00 - 16:00

Matteuskyrkan, Djurgårdsgatan 17, Göteborg

Välkommen till vernissage av unik omgång av Famnas värdeforum

Evenemang   •   2012-11-27 10:56 CET

I Stockholms län har 13 team från landsting, kommuner idéburna och privata utförare jobbat med förbättringsarbeten i vårdens och omsorgens vardag. Förbättringsområdena rör allt från demensvård till social samvaro, vårdpreventiva arbetssätt och vård i livets slutskede. Arbetet är ett samarbete mellan Famna och utvecklingsledarna i Stockholms län inom ramen för "Bättre liv för sjuka äldre".

2012-12-18, 13:00 - 16:00

Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.