D1kvjht9flzxx8nsqqks

Boliden, Clas Ohlson och Proact vinnare i Sveriges bästa årsredovisning 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 09:55 CEST

Tre vinnare korade i årsredovisningstävlingen Sveriges bästa årsredovisning 2016. Tävlingen syftar till att stimulera och utveckla den externa kommunikationen.

Zrk4tf7o0lb7xyyu6prf

Saldo Redovisning är Årets framtidsbyrå 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 08:17 CEST

Årets vinnare Saldo Redovisning har visat att det inte är lätt med förändring men har kämpat vidare för att byrån tror på sin väg. Dessutom har man målmedvetet utvecklat ett framgångsrikt förändringsledarskap baserat på tydliga värderingar och stor medvetenhet inom såväl hållbarhets- som mångfaldsfrågor

Khzb9giubgo0ohxf9sgr

Artikel om kommunal årsredovisning belönas med CH Witts pris

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 17:36 CEST

CH Witts pris 2017 tilldelas Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell för artikeln ”Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning”.

Zdmjgnmzoejlpcwjgznk

FAR och Srf konsulterna avslutar samarbetet

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 13:30 CEST

Idag avslutar de två branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter. Beslutet är gemensamt och innebär att den samverkan kring Svensk standard för redovisningstjänster (Reko), utbildning, examination och kvalitetskontroll som funnits sedan 2009 upphör med omedelbar verkan.

Zdmjgnmzoejlpcwjgznk

Fortsatt högt förtroende för revisorn

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 12:53 CEST

Fem år efter senaste undersökningen följer FAR upp förtroendet för revisions- och redovisningsbranschen. Resultatet visar att politiker och företagsledare har ett fortsatt högt förtroende för branschen.

Zdmjgnmzoejlpcwjgznk

Ny nationell mätmetod FAR:s svar på välfärdsutredningen

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 10:24 CEST

I responsen på välfärdsutredningens betänkande Kvalitet i välfärden pekar FAR på möjligheten till ny nationell mätmetod för välfärdstjänster. Metoden ska kunna användas av både offentliga och privata utförare

Fchlcilnxhtrb94bzpnl

FAR:s Engelska ordbok i ny upplaga

Nyheter   •   Jun 30, 2017 11:20 CEST

Specialistlexikonet för rätt översättning av krångliga ekonomi- och juridiktermer från svenska till engelska och vice versa.

Pnn7jurfjjh9dig6byfx

FAR tilldelar SEK priset för bästa redovisning av hållbarhet 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 09:12 CEST

Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i SEK:s rapportering., skriver juryn i sin motivering. – Det känns helt fantastiskt roligt, det är ett jättefint betyg för kommunikationen av SEK:s hållbarhetsarbete, säger Edvard Unsgaard ansvarig för SEK:s årsredovisning.

Zdmjgnmzoejlpcwjgznk

Det måste vara ordning och reda i redovisningen

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 14:06 CET

FAR avstyrker välfärdsutredningens förslag och lämnar kritiska synpunkter på tre områden. Förslaget är ett hot mot välfärdsföretagens ekonomi och vinstmöjligheten görs beroende av företagens redovisningsprinciper. FAR anser dessutom att förslaget är så ofullständigt att rättssäkerheten hotas.

Mztxh6yls0dmiuu2sycf

Bättre konkurrensvillkor men högre skatt för jobbskaparna

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 09:12 CET

FAR lämnar idag sitt remissvar på nya skatteregler för delägare i fåmansföretag. Svaret innehåller både ris och ros.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • lena.henriksson@far.se
  • 08 506 112 34

Om FAR

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

- Utveckling av god yrkessed
- Kompetensutveckling
- Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.

Adress

  • FAR
  • Kungsbron 2
  • Box 6417 – 113 82 Stockholm