Jeghoujk7pz0pqxjuub5

Karin Apelman FAR’s new Secretary General

Nyheter   •   Mar 14, 2018 14:52 CET

FAR’s board of directors has appointed Karin Apelman to be the new Secretary General. Karin Apelman starts her appointment at FAR on 1st June 2018, when she takes over from Dan Brännström who has been FAR’s Secretary General since 2004.

Jeghoujk7pz0pqxjuub5

Karin Apelman ny generalsekreterare i FAR

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 10:02 CET

FAR:s styrelse har beslutat att utse Karin Apelman till ny generalsekreterare. Karin Apelman börjar på FAR 1 juni 2018 och efterträder Dan Brännström som varit FAR:s generalsekreterare sedan 2004. Hans anställningsavtal som generalsekreterare upphör 20 juli.

G1v9indhbvymnhgpmixj

Ny utgåva av Reko

Nyheter   •   Feb 19, 2018 14:22 CET

Den aktuella Reko 2018 har en ny struktur som hjälper konsulten att följa processen. Reko 2018 omfattar även branschens lönetjänster och nyheten - Rapport från auktoriserad FAR-konsult.

Aspy6vjiasmjrahod8hw

Alla aktiebolag ska ha revision

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 09:31 CET

​Riksrevisionens rapport ”Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag” stärker revisionens roll. Rapporten visar tydligt på revisionens nytta i näringsliv och samhälle. - Äntligen har det gjorts en utvärdering av reformen. Rapporten ger en bra grund för fortsatt dialog om revisionens betydelse i näringsliv och samhälle, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

D1kvjht9flzxx8nsqqks

Boliden, Clas Ohlson och Proact vinnare i Sveriges bästa årsredovisning 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 09:55 CEST

Tre vinnare korade i årsredovisningstävlingen Sveriges bästa årsredovisning 2016. Tävlingen syftar till att stimulera och utveckla den externa kommunikationen.

Zrk4tf7o0lb7xyyu6prf

Saldo Redovisning är Årets framtidsbyrå 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 08:17 CEST

Årets vinnare Saldo Redovisning har visat att det inte är lätt med förändring men har kämpat vidare för att byrån tror på sin väg. Dessutom har man målmedvetet utvecklat ett framgångsrikt förändringsledarskap baserat på tydliga värderingar och stor medvetenhet inom såväl hållbarhets- som mångfaldsfrågor

Khzb9giubgo0ohxf9sgr

Artikel om kommunal årsredovisning belönas med CH Witts pris

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 17:36 CEST

CH Witts pris 2017 tilldelas Jörgen Carlsson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell för artikeln ”Behovet av en utvecklad finansiell analys i kommuners årsredovisningar – och en utvecklad kommunal styrning”.

Media no image

Ny nationell mätmetod FAR:s svar på välfärdsutredningen

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 10:24 CEST

I responsen på välfärdsutredningens betänkande Kvalitet i välfärden pekar FAR på möjligheten till ny nationell mätmetod för välfärdstjänster. Metoden ska kunna användas av både offentliga och privata utförare.

- Allt går att mäta, ibland är det bara svårt tills någon har gjort det. Att kvalitet i välfärdstjänster går att mäta bekräftas av internationell forskning, och den insikten öppnar nya möjligheter för utveckling av välfärdstjänster, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

FAR har under en tid samverkat med olika aktörer kring mätning av hållbarhet och kvalitet.

- Vi samarbetar med statliga forskningsinstitutet RISE i ett spännande projekt. Syftet är att skapa förutsättningar för en nationell mätmetod. Ett gemensamt kvalitetsindex är till nytta för alla aktörer inom välfärdssektorn men också för brukare vid val av utförare, säger Dan Brännström.

I projektet kommer aktuell internationell forskning inom mätmetodik och berörda professioners kompetenser och erfarenheter att tas tillvara. Det finns redan stor tillgång till data om kvalitet i välfärden. Här kan projektet medverka till att paketera uppgifterna och genom en ny nationell mätmetod summera dessa i ett kvalitetsindex.

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

 • Utveckling av god yrkessed
 • Kompetensutveckling
 • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FAR:s helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.

I responsen på välfärdsutredningens betänkande Kvalitet i välfärden pekar FAR på möjligheten till ny nationell mätmetod för välfärdstjänster. Metoden ska kunna användas av både offentliga och privata utförare

Läs vidare »
Media no image

FAR och Srf konsulterna avslutar samarbetet

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 13:30 CEST

Idag avslutar de två branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter. Beslutet är gemensamt och innebär att den samverkan kring Svensk standard för redovisningstjänster (Reko), utbildning, examination och kvalitetskontroll som funnits sedan 2009 upphör med omedelbar verkan.

- Vi vill utveckla medlemsnyttan och auktorisationen av redovisningskonsulter på egen hand. Digitaliseringen medför sannolikt stora förändringar för yrkesrollen och i den omställningen vill vi vara ett proaktivt stöd, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

FAR och Srf konsulterna har tillsammans byggt upp auktorisationen av redovisningskonsulter. Tillämpningen av branschstandarden Reko har varit en grundbult. Tillsammans med organisationernas utbildningskrav och kvalitetskontroller har den bidragit till höjd kvalitet i redovisningstjänsterna och därigenom nytta för näringsliv och samhälle. För närvarande finns totalt cirka 4 000 auktoriserade redovisningskonsulter som medlemmar inom FAR och Srf konsulterna.

- Ett företag som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult knuten till FAR ska känna trygghet. Relevant och snabb rapportering ger kunden bra underlag för beslut och underlättar verksamhetsutvecklingen, säger Dan Brännström.

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.
FAR bidrar till  utvecklar branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

 • Utveckling av god yrkessed
 • Kompetensutveckling
 • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.
FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.

Idag avslutar de två branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter. Beslutet är gemensamt och innebär att den samverkan kring Svensk standard för redovisningstjänster (Reko), utbildning, examination och kvalitetskontroll som funnits sedan 2009 upphör med omedelbar verkan.

Läs vidare »
Fchlcilnxhtrb94bzpnl

FAR:s Engelska ordbok i ny upplaga

Nyheter   •   Jun 30, 2017 11:20 CEST

Specialistlexikonet för rätt översättning av krångliga ekonomi- och juridiktermer från svenska till engelska och vice versa.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • zxitlefana.henidlvloyiocrikszsufsoebn@lnfaayr.se
 • + 46 8 506 112 34
 • +46 76 7890809

Om FAR

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

- Utveckling av god yrkessed
- Kompetensutveckling
- Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.

Adress

 • FAR
 • Fleminggatan 7
 • Box 6417 – 113 82 Stockholm
 • Sverige