Skip to main content

Bättre konkurrensvillkor men högre skatt för jobbskaparna

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 09:12 CET

Magnus Larsson orförande i FAR och Dan Brännström generalsekreterare i FAR Foto: FAR
  • Vi välkomnar att utredningen har eftersträvat ökad konkurrensneutralitet genom att slopa kravet på ägarandel om minst fyra procent. Den tröskeln har lett till skattedrivna omstruktureringar och har försvårat affärsmässigt angelägna samgåenden, säger Magnus Larsson, ordförande i FAR.

FAR säger i sitt remissvar ja till slopat kapitalandelskrav och förändrade regler för generationsskiften. Men FAR tycker att reglerna om löneuttag fortfarande är alltför komplexa och ställer krav på orimligt höga lönenivåer. FAR säger också i remissvaret att det är olyckligt att förenklingsregeln försämras så dramatiskt för 72 procent av företagarna.

  • Utredningens förslag lider generellt av bristen på förenkling. Dessutom leder det till avsevärda skattehöjningar för landets viktigaste jobbskapare, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.


FAR har idag den 9 februari 2017 lämnat sitt remissvar på utredningen (SOU2016:75). 
 
 
För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Dan Brännström, generalsekreterare dan.brannstrom@far.se mobil: 070-311 18 15
Lena Henriksson, kommunikationschef lena.henriksson@far.se mobil: 076-789 08 09

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Vi arbetar både nationellt
och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:

  • Utveckling av god yrkessed
  • Kompetensutveckling
  • Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.