Skip to main content

Höga skadeståndsbelopp tvingar fram ny lagstiftning

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 16:06 CEST

Allt högre skadeståndsbelopp i kombination med att ansvaret skjuts över från styrelse och vd till revisorn tvingar fram ändrad lagstiftning. Utredningens förslag om ändrade regler är därför angelägna steg i rätt riktning.

Idag överlämnade utredaren Kristina Ståhl sitt betänkande om revisorns skadeståndsansvar till justitieminister Morgan Johansson.

- Det är hög tid att påbörja anpassningen av ansvarsreglerna till en ny verklighet. Höga skadeståndsanspråk samtidigt som revisorn i praktiken ensam får stå för skada som styrelse och vd egentligen ansvarar för leder till orimliga konsekvenser. Det är därför positivt att utredningen bekräftar behovet av ändrad lagstiftning, säger Dan Brännström, generalsekreterare FAR.

I betänkandet föreslås att revisorn och bolaget kan träffa avtal om ett tak för skadeståndsbelopp. Vidare föreslås att reglerna om jämkning förtydligas så att den avsedda ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen ska beaktas. Utredningen föreslår även att företag som avger bolagsstyrningsrapporter ska upplysa om ansvarsförsäkringar för styrelseledamöter och vd.

– Eftersom lagstiftaren ställer krav på högkvalitativ revision har regering och riksdag även en skyldighet att ge branschen rimliga förutsättningar. För revisionens intressenter är det också avgörande att branschen kan behålla och attrahera personer med rätt kompetens, säger Dan Brännström.

Betänkande om Revisorns skadeståndsansvar SOU 2016:34

För frågor kontakta gärna:

Dan Brännström, generalsekreterare FAR mobil: 070-311 1815
Lena Henriksson, kommunikationschef FAR mobil: 076-789 0809

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar branschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.
FARs uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Det sker främst genom:
Utveckling av god yrkessed
Kompetensutveckling
Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 500, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, inom exempelvis hållbarhetsredovisning.

FARs helägda dotterbolag FAR AB arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.