Skip to main content

Ny version av vägledningen om styrelsens rapportering om intern kontroll

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:14 CEST

Uppdateringen beror på att Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lanserat en ny version av Svensk kod för bolagsstyrning som gäller sedan den 1 juli 2008. Eftersom kodtillämpningen samtidigt har breddats, har kravet på rapportering från styrelsen när det gäller intern kontroll utökats till att omfatta alla noterade företag.

Uppdateringen har utförts av samordnarna för arbetsgrupperna inom respektive organisation, Anders Malmeby, KPMG, för FAR SRS och Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv.

- Uppdateringen är en rent teknisk anpassning av vägledningen till den nya versionen av bolagskoden, säger Anders Malmeby.

- Det ursprungliga syftet att beskrivningen av intern kontroll ska anpassas till bolagets egna förhållanden kvarstår oförändrat, säger Carl-Gustaf Burén. I koden föreskrivs inte obligatorisk tillämpning av något etablerat ramverk. Vägledningen följer denna ansats.

Den uppdaterade vägledningen finns för nedladdning på webbplatsen för respektive organisation. Inom kort kommer den uppdaterade versionen även i tryckt form i en svensk respektive engelsk upplaga.

Ytterligare information:
Carl-Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv, 08-55343188 och
Anders Malmeby, KPMG för FAR SRS, 08-723 93 44.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy