Skip to main content

Building Blocks

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 16:51 CET

Building Blocks

 

Färgfabriken, 24 april – 12 september 2010

Öppet: ons – sön, 11-16. Fri entré

 

Building Blocks är en utställning där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, en utställning som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Internationella och svenska arkitektkontor har med barn som beställare skapat fantasifulla byggnader. Just nu sjuder Färgfabriken av aktivitet! De tio nyritade byggnaderna är under konstruktion i Färgfabrikens stora sal, samtidigt som en omfattande renovering av lokalerna pågår.

 

Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. De medverkande arkitektkontoren – Wilhelmson arkitekter, Kod arkitekter, Kjellander + Sjöberg, AOC, Veronika Valk, Hollmen Reuter Sandman, TERROIR, Helen & Hard och med flera – tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet mellan barn och arkitekter presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader i skala 1:1.

 

Building Blocks belyser frågor som rör det kreativa utrymmet i dagens arkitekturklimat. Projektet synliggör också skillnaden mellan barns syn på sin livsmiljö och den vuxna normen. Varför bygger vi som vi gör? Vilka perspektiv glömmer vi bort? Utställningen är ett friskt försök till att öppna upp diskussionen kring de accepterade normerna för uppförandet av byggnader. Tillsammans med skisser, ritningar och annan dokumentation av processen bildar byggnaderna en fantasifull utställning. Vuxna och barn kommer att kunna gå in i och utforska byggnaderna.

 

Building Blocks är förutom en lekfull utställning också en plattform för möten, där barn och vuxna, professionella och lekmän, kan ta del av innehållet på olika plan.

 

I relation till utställningen görs en publikation som breddar och fördjupar projektet. Programverksamheten omfattar seminarier, workshops och diskussioner. Programmet presenteras senare.

 

För mer information besök vår hemsida; www.fargfabriken.se

Kontaktperson: Karin Englund

karin.englund@fargfabriken.se tel: 0736 84 27 23

Färgfabriken är en unik plats för samtida konst, arkitektur och diskussion, som ligger i en gammal fabrikslokal i Liljeholmen, Stockholm. www.fargfabriken.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy