Skip to main content

Fastighetsägarna fick igenom sina krav i Kalmar – ingen process i hyresnämnden

Pressmeddelande   •  Mar 21, 2012 15:25 CET

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har nu enats om årets hyror i Kalmar. Det blir hyreshöjningar upp till 5 procent utifrån lägenheternas kvalitéer som till exempel läge. Parterna ska också börja jobba med en ny hyressättningsmodell.
Detta innebär att Fastighetsägarnas krav i förhandlingen accepterades och man återkallar därför sin ansökan om prövning hos Hyresnämnden för drygt 5 400 lägenheter.

Lars Stjernfelt, ansvarig för förhandlingarna på Fastighetsägarna i Kalmar, är mycket nöjd med att parterna kommit överens vid förhandlingsbordet. En förhandling i hyresnämnden i februari blev startskottet som fick parterna att börja diskutera en uppgörelse. Hyresgästföreningen har nu gått med på en differentiering upp till 5 procent. Helt i enlighet med Fastighetsägarnas ursprungliga yrkande.

- Människor som vill bo i bra lägen är beredda att betala för det. Det måste slå igenom även för hyresrätter. Det är en stor framgång för oss att läge och kvalitet nu gett utslag på hyrorna i Kalmar, säger Lars Stjernfelt.

Det var ett efter platt bud från Hyresgästföreningen på 1,5 procent som Fastighetsägarna strandade förhandlingarna. I december förra året lämnade Fastighetsägarna in en ansökan till Hyresnämnden som gällde drygt 5 400 lägenheter.

- Vår överenskommelse stämmer bra med de intentioner som regeringen gav uttryck för med den nya lagen om kommunägda bostadsaktiebolag som trädde i kraft 2011. Med den skulle obalanserna på hyresmarknaden minska och hyresgästernas värderingar få större genomslag på hyressättningen. Nu har vi tagit ett första mycket viktigt steg i den riktningen, säger Lars Stjernfelt.

Fastighetsägarna är en rikstäckande intresse- och branschorganisation som representerar drygt 16 000 medlemsföretag och som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Organisationen består av sex regionföreningar varav Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) är den största med drygt 5 100 medlemsföretag som äger 16 500 fastigheter i 105 kommuner inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings-, Kalmar- och västra Östergötlands län.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.