Skip to main content

Ändring: Kommunal bostadskö i Göteborg kan utredas

Pressmeddelande   •  Aug 24, 2011 16:59 CEST

 Göteborg kan på nytt få en kommunal bostadskö. Detta är i alla fall något som nu föreslås att kommunstyrelsen ska utreda.

-  Vi är nöjda med det Boplats Göteborg som vi har idag. Men när en bostadskö nu ska utreds tycker vi det är positivt att man redan i utredningsdirektiven slår fast att de privata fastighetsföretagen inte ska påverkas, säger Magnus Ersman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna och vice ordförande i Boplats Göteborg AB.

Boplats Göteborg är en marknadsplats för bostäder i Göteborgsregionen. Här annonseras utbudet av lediga hyreslägenheter från både de kommunala och privata hyresvärdarna samlade på ett och samma ställe. Boplats Göteborg ägs av Göteborgs stad, de kommunala bostadsföretagen samt av branschorganisationen Fastighetsägarna.

Förslag har framförts från olika särintressen och politiska läger om att istället inrätta en kommunal bostadskö. Men då nästan alla berörda är mycket nöjda med Boplats Göteborg så har det inte varit aktuellt att byta ut dagens system.

Nu föreslås dock att kommunstyrelsen låter utreda ett införande av en kommunal bostadskö. Enligt utredningsuppdraget ska en eventuell bostadskö enbart gälla de kommunala bolagen. De privata hyresvärdarna ska även i fortsättningen kunna använda Boplats Göteborg precis som idag om de så önskar.

- Det är mycket positivt att man redan i utredningsuppdraget gör det klart att de privata hyresvärdarna inte ska påverkas av det eventuella införandet av en kommunal bostadskö, säger Magnus Ersman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna och vice ordförande i Boplats Göteborg AB.

Utredningens förslag ska vara klara innan årsskiftet.

Fastighetsägarna är en rikstäckande intresse- och branschorganisation som representerar drygt 17 000 medlemsföretag och som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Organisationen består av sex regionföreningar varav Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) är den största med närmare 6 000 medlemsföretag som äger 16 000 fastigheter i 105 kommuner inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings-, Kalmar- och västra Östergötlands län.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.