Skip to main content

Kammarrättsdom kan göra oäkta föreningar till äkta

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 10:45 CEST

Ungefär 5 000 lägenheter i Sverige finns i oäkta bostadsrättsföreningar. Begreppet oäkta innebär att mindre än 60 procent av föreningens verksamhet är att tillhandahålla bostäder. Resten av inkomsterna kommer från kommersiella lokalhyror.

Tvisten som nu har avgjorts i kammarrätten stod mellan en oäkta förening på Södermalm i Stockholm och Skatteverket. Föreningens ombud var Liselott Kristofferson, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service.

– Skatteverket tycker att det som ska avgöra hyresvärdet på lägenheter är livslängden på själva fastigheten, alltså om till exempel tak eller fasader renoverats. Enligt dem ska man bortse ifrån fina badrum och kök. Våra hyresförhandlare har istället utgått från bostädernas standard och satt ett bruksvärde i jämförelse med hyreslägenheter av samma standard i området, säger Liselott Kristofferson.

Hyresförhandlarna från Fastighetsägarna Service har besiktigat och värderat varje lägenhet, en metod som kammarrätten anser är överlägsen de generella hyrestabeller som Skatteverket utgår ifrån. Domslutet innebär att det beräknade hyresvärdet på föreningens bostäder blev högre än 60 procent av den totala verksamheten, vilket leder till att föreningen ska betraktas som äkta. Det är en fördel för bostadsrättsinnehavarna eftersom lägenheter i oäkta föreningar drabbas av förmånsbeskattning. Det betyder att den som äger en bostadsrätt i en oäkta förening får betala skatt på skillnaden mellan månadsavgiften till föreningen och bostadens uppskattade hyresvärde.

Det är också mer ofördelaktigt att sälja en lägenhet i en oäkta förening. Eventuell vinst beskattas som inkomst av kapital. Det går heller inte att få uppskov med beskattningen.

– Den här domen innebär att fler bostadsrättsföreningar nu kan bli äkta. Det är roligt att läsa domskälen, för rätten lyfter bland annat fram att Fastighetsägarna Services hyresförhandlare Karin Molin har lång erfarenhet, säger Liselott Kristofferson.

Hon råder oäkta föreningar som är på gränsen till att vara äkta att anlita en professionell hyresförhandlare för att göra en utvärdering av bruksvärdeshyror. På så sätt kan i många fall bostadsdelen av en förenings verksamhet uppvärderas vilket gör att den kan räknas som äkta.

Liselott Kristofferson tror inte att Skatteverket kommer att bli framgångsrikt om det överklagar domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Nej, domen kan ju överklagas, men den är så välskriven att jag tror att den står sig.

För mer information kontakta:

Fastighetsjurist
Liselott Kristofferson
liselott.kristofferson@fastighetsagarna.se
08 617 75 46

Marknadsansvarig
Jeanette Florman
jeanette.florman@fastighetsagarna.se
08 – 617 75 10
070 319 13 13

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom Juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, vitvaror, tvättstugeutrustning och säkerhetsdörrar. 


Vi är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län. Fastighetsägarna Service har idag ansvaret för cirka 12 000 fastigheter och utgår ifrån Alströmergatan i Stockholm med sina 135 anställda. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.