Hyresnivån i Stockholm sänks realt för fjärde året i rad

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 09:00 CET

Den allmänna hyresnivån i Stockholms stad höjs 2,35 procent under 2019. Om Riksbankens inflationsprognos för 2019 slår in, kommer hyresnivån därmed att sänkas realt med 0,25 procent. Det är fjärde året i rad som hyresnivån sänks. Fortsätter detta väntar en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter.

Hyresgästföreningen läser in för mycket i trepartssamtal

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 12:05 CET

Hyresgästföreningen publicerade idag ett pressmeddelande om hur de, tillsammans med Fastighetsägarna och SABO, vill utveckla det svenska hyressättningssystemet. Förbundsordförande Marie Linder ger där en starkt positiv bild av hur det kollektiva förhandlingssystemet fungerar idag. Fastighetsägarna delar inte denna bild. De delar inte heller Marie Linders syn på omfattningen av det förändringsarbete som har diskuterats.

Det grundläggande problemet i dagens hyressättningssystem är att de förhandlande parterna inte är jämbördiga. I de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling, såväl som i förhandlingarna om hyrorna i nyproduktion, har Hyresgästföreningen en ställning som i praktiken gör det möjligt för den att bestämma hyran. Orsaken till detta är avsaknaden av möjlighet att överlämna förhandlingen till en tvistelösning i det fall parterna inte kan komma överens. I de årliga förhandlingarna saknas dessutom en samsyn om vilka grunder som förhandlingarna ska utgå ifrån.

 • Dessa problem har lett till att hyrorna har tryckts ned till nivåer som idag gör det svårt för många hyresvärdar att ens klara det löpande underhållet. För många har ökade lån varit en lösning för att klara detta. För att skapa bättre förutsättningar för hyresrättens framtid har vi under en längre tid försökt få till en ändring som gör parterna jämbördiga, säger Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo.

Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen har därför diskuterat direktiv för en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån ska kunna bedrivas på ett transparent och jämbördigt sett. Dessa direktiv är ännu inte undertecknade.

 • Det ska betonas att våra diskussioner endast gäller förutsättningarna för de årliga förhandlingarna och inget annat. Den aktuella arbetsgruppen ska, om den tillsätts, endast lägga förslag på hur utvecklingen på en ort ska påverka den löpande hyresutvecklingen samt hur en från parterna oberoende tvistelösning ska utformas, inget annat, säger Reinhold Lennebo.

Hyresgästföreningen skriver också att arbetet ska ”hanteras via en styrgrupp, arbetsgrupp samt fem ämnesspecifika arbetsgrupper inom förvaltningskvalitet, offentlig hyresstatistik, systematisk hyressättning, digitalisering & trygghet, hyressättning i nyproduktion.

 • Villkoren för några sådana arbetsgrupper har vi inte enats om. För vårt vidkommande är det uteslutet att andra diskussioner skulle ha något med den arbetsgrupp som nu diskuteras att göra. Den ska endast handla om de årliga förhandlingarna om de allmänna hyresnivåns utveckling. Andra grupper, i den mån vi kan enas om direktiv för dessa, handlar om att lösa andra problem i det kollektiva förhandlingssystemet. Hyresgästföreningen läser in för mycket i detta. Detta gör oss oroliga om vad vi kan förvänta oss av dessa samtal, säger Reinhold Lennebo.
 • Vi fokuserar nu på att hantera en akut fråga för hyresrättens framtid, d.v.s. hur vi kan få till fungerande förhandlingar om den löpande hyresutvecklingen i landet, inget annat. För ordningens skull bör det också sägas att vi ser positivt på att frågan om hyressättningssystemet nu utgör en del av de pågående regeringsförhandlingarna. Regelverk för hyressättning är ett politiskt ansvar som inte självklart kan ersättas av en partslöning, säger Reinhold Lennebo.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Hyresgästföreningen publicerade idag ett pressmeddelande om hur de, tillsammans med Fastighetsägarna och SABO, vill utveckla det svenska hyressättningssystemet. Där ges en starkt positiv bild av hur det kollektiva förhandlingssystemet fungerar idag. Fastighetsägarna delar inte denna bild. De delar inte heller Hyresgästföreningens syn på omfattningen av det förändringsarbete som har diskuterats.

Läs vidare »

Proffsen berättar - så lever du på fastigheter

Blogginlägg   •   Nov 30, 2018 14:05 CET

I tidningen Dagens Industri delar två framgångsrika fastighetsägare med sig av sina bästa tips om hur man blir framgångsrik i rollen som fastighetsägare. Vi möter Mats Rydholm, som driver Maleryd Fastigheter i Varberg och Britta Sjunnesson som driver Tullen Fastighets AB och förvaltar en industrifastighet i Ystad.

Björn Söderholm lämnar uppdraget som vd för Fastighetsägarna MittNord

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 15:33 CET

Efter nästan åtta år som vd för Fastighetsägarna MittNord lämnar Björn Söderholm organisationen för att istället bli vd och delägare i det Västeråsbaserade mark- och fastighetsserviceföretaget MARK-bolagen. Koncernen har under högsäsong cirka 160 anställda och har verksamhet runt om i Mälardalen.

Butiksdöden – en rysare med lyckligt slut?

Blogginlägg   •   Okt 31, 2018 11:27 CET

Så här under Halloween passar det bra med en riktig rysare. Så vad sägs om butiksdöden? Det är berättelsen om hur handelns digitalisering kommer att sprida död och elände över de butiker som idag fyller våra stadskärnor och köpcentrum.

Ny rapport: därför flydde vi stadskärnan i Linköping, Borås och Jönköping - men hittade tillbaka igen

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 08:00 CEST

PRESSINBJUDAN: ​Det är dags att dra lärdom av vår historia. Det menar Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, som undersökt hur stadskärnorna i Linköping, Borås och Jönköping utvecklats sedan 60-talet. Hans kartor visar hur den befolkningsmässiga tyngdpunkten förskjutits beroende på olika politiska beslut. Pressen bjuds in att delta när Jan Jörnmark redovisar resultaten för varje kommun.

Inger Olsson Blomberg och Emma Henriksson nya ledamöter i Fastighetsägarna Sveriges styrelse

Nyheter   •   Okt 24, 2018 09:23 CEST

Emma Henriksson och Inger Olsson Blomberg är nya ledamöter i Fastighetsägarna Sveriges styrelse. Lennart Sten fortsätter som ordförande ytterligare ett år.

Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar

Blogginlägg   •   Okt 23, 2018 14:39 CEST

Fastighetsägarna har under lång tid pekat på att Sverige är i akut behov av en ny social bostadspolitik, och välkomnar att fler har den åsikten. På DN Kulturdebatt skriver Julia Svensson den 12/10 2018 om behovet av en ny social bostadspolitik i Stockholm. När en ny regering så småningom tillträder bör en av dess första åtgärder vara att utreda hur en ny social bostadspolitik ska utformas.

Fastighetsbranschen slår "knock-out" i jämställdhet

Nyheter   •   Okt 19, 2018 09:45 CEST

Fastighetsbolagen är klart bäst på jämställdhet och toppar för fjärde året i rad listan i den årliga AllBrightrapporten. Branschen är mycket nära nära jämställdhet, med 36 procent kvinnor i ledningsgrupperna. I denna takt är det inte omöjligt att fastighetsbranschen uppnår jämställda lednings grupper till 2020.

Gerillakampanj för att uppmärksamma stockholmare om riskerna med felplacerade byggsäckar

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 10:59 CEST

Från den 17 oktober och en vecka framåt kommer en informationskampanj kring byggsäckar att utföras i Stockholms innerstad. Syftet med kampanjen är att visa på riskerna med felaktigt uppställda säckar, och informera om hur man gör rätt. Kampanjen är ett samarbete mellan Polisen, Fastighetsägarna, DHR, Synskadades Riksförbund, Anticimex, Håll Sverige Rent, Sortera, Big Bag och Åkerisäcken.

Kontaktpersoner 59 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Fastighetsägarna Syd
 • anbynasc-kkwarzdinoq.euplfzrvefdrsgkonen@fdwasdjtieighotetgisarcgascrnraa.prseaf; znli
 • 040-35 01 77

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Fastighetsägarna GFR
 • joouhayvnnqsa.adstnbarfgkeienblfernwg-wpfrrfojdod@ovfaddstjdigmghezwtsyxagsmarjwnazf.sqke ki ne
 • 031-755 33 36

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Fastighetsägarna MittNord
 • chvvrisnstzsiaqun.yafrpxedkhriokkskesohrn@ryfaefstspigvsheiatsmragunarmnnaym.sreeps
 • 070-257 09 50
Fastighetsägarna MittNord: Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Norrbottens län, Uppsala län, Södermanlands län,... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef Fastighetsägarna Stockholm
 • kavstaifriupnaig.tfgunvyhazymmvparrb@fioasbstiggghpzetnpsalpgaetrnjsa.eqsehw
 • 070-417 38 35
 • 08-617 77 83
Fastighetsägarna Stockholm: Stockholms län och Gotlands län

Om Fastighetsägarna

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. Personuppgiftspolicy på vår webbplats.

Adress

 • Fastighetsägarna
 • Drottninggatan 33, Box 16132
 • 103 23 Stockholm
 • Vår hemsida