Hyresgäster har tyckt till om områden i Ystad

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 08:00 CEST

​Nu är enkätundersökningen om Ystads bostadsområden genomförd. Undersökningen är en del i arbetet med den nya hyressättningsmodellen för bostadshyror i Ystad – Ystadmodellen. Syftet var att mäta attraktiviteten för olika bostadsområden i Ystad, uppdelade på fem olika områden. Enkäten skickades ut till 3000 hyresgäster i Ystad, varav 55 procent svarade.

Det går bra för svenska stadskärnor

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 07:00 CEST

Det pekar alltjämt uppåt för omsättningen i Sveriges stadskärnor. Både service och handel ökar liksom antalet arbetstillfällen. Särskilt gynnsam har utvecklingen varit i små och medelstora städer, och det är fler orter som visar på en positiv utveckling än en negativ. Det framgår av rapporten Cityklimatet som analysföretaget WSP gjort på uppdrag av Fastighetsägarna för perioden 2016–2017.

Smakstart för Nordic Property Expo

Nyheter   •   Sep 14, 2018 11:30 CEST

​– Det känns att vi träffat rätt och fått till just en sådan mötesplats som fastighetsbranschen behöver. Rudolf Antoni, vice VD på Fastighetsägarna och partner till Nordic Property Expo, är nöjd efter premiären av den nya mötesplatsen.

Hyresnivån i Stockholm behöver höjas med 3,5 % under 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 15:45 CEST

Svensk ekonomi förväntas växa i relativt god takt även under 2019 med stigande inflation och räntor som följd. Detta behöver avspeglas i de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån för att ge hyresrätten förutsättningar att utvecklas som en attraktiv boendeform. Mot den bakgrunden yrkar Fastighetsägarna Stockholm att hyresnivån i Stockholm behöver höjas med 3,5 procent per den 1 januari 2019.

Den ekonomiska utvecklingen har varit generellt god i Sverige under lång tid. Detta har dock inte avspeglats i den allmänna hyresnivåns utveckling. Under de senaste åren har nivån inte ens nått upp till inflationen, vilket innebär att hyresnivån har sänkts i reala termer.

Det är naturligtvis inte långsiktigt hållbart. Hyran är hyresvärdens enda intäkt. Den ska betala löpande driftskostnader och fastighetsunderhåll samt göra det möjligt att bygga upp kapital för att finansiera nyproduktion. Vill vi ha många och väl underhållna hyresrätter även i framtiden måste vi ta hänsyn till detta, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Att hyresnivån har sänkts i reala termer beror ytterst på att den årliga förhandlingen om den allmänna hyresnivån saknar både grunder som anger vad en hyresjustering ska baseras på och en oberoende tvistlösning som parterna kan vända sig till om de inte kommer överens. Denna otydlighet ger Hyresgästföreningen ett veto. Om parterna inte kommer överens blir det ingen hyreshöjning. Det innebär att hyresvärden förr eller senare tvingas acceptera Hyresgästföreningens bud.

Mot bakgrund av Sveriges riksbanks prognoser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, samt den regionala utvecklingen i Stockholm, yrkar Fastighetsägarna att den allmänna hyresnivån i Stockholm behöver höjas med 3,5 procent per den 1 januari 2019. Detta ligger i linje med den vägledning som Fastighetsägarna och SABO gemensamt har tagit fram inför de ortsvisa förhandlingarna.

- Som parter har vi fått det gemensamma ansvaret att säkerställa att hyresrätten kan utvecklas som en attraktiv boendeform. Vi ser fram mot en konstruktiv och skyndsam ramavtalsförhandling om 2019 års hyresjustering i Stockholm. Det är viktigt, inte minst för att undvika retroaktivitet för hyresgästerna, avslutar Nathalie Brard.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Svensk ekonomi förväntas växa i relativt god takt även under 2019 med stigande inflation och räntor som följd. Detta behöver avspeglas i de årliga förhandlingarna om den allmänna hyresnivån för att ge hyresrätten förutsättningar att utvecklas som en attraktiv boendeform. Mot den bakgrunden yrkar Fastighetsägarna Stockholm att hyresnivån i Stockholm behöver höjas med 3,5 % per den 1 januari 2019.

Läs vidare »

Ny vägledning för årliga hyresförhandlingar

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 12:46 CEST

Under de kommande veckorna inleds de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019. Det är viktigt att förhandlingarna resulterar i överenskommelser som ger hyresrätten goda villkor. Att fortsätta trenden med realt fallande hyresnivå är inget alternativ om hyresrättens konkurrenskraft ska kunna bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det är budskapet i den gemensamma vägledning som SABO och Fastighetsägarna har tagit fram inför höstens förhandlingar.

I dagsläget saknas ett regelverk som anger på vilka grunder den allmänna hyresnivån på en ort ska justeras från ett år till ett annat för att ta hänsyn till den demografiska och ekonomiska utvecklingen på orten.

– På många orter har denna otydlighet skapat stora problem i hyresförhandlingarna mellan parterna. För att ändra på detta och underlätta förhandlingarna har vi – SABO och Fastighetsägarna – nu tagit fram en gemensam vägledning, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

I vägledningen kopplas hyresutvecklingen till den makroekonomiska utvecklingen i Sverige. Därför måste den grundas på prognoser för det kommande året och sådana görs företrädesvis på nationell nivå. SABO och Fastighetsägarna har valt att utgå från Riksbankens prognoser, som pekar på en fortsatt god utveckling för svensk ekonomi med stigande inflation och räntor som följd. Slår dessa nationella prognoser in borde den allmänna hyresnivån höjas med cirka 3-4 procent under 2019.

– Vi är dock noggranna med att poängtera att förhandlingarna sker lokalt på ortsnivå och där kan självfallet utvecklingen vara annorlunda än på nationell nivå. Detta är alltså inget försök att bedriva nationella hyresförhandlingar. Det är parterna på landets olika orter, som ytterst kommer att precisera de yrkanden som de anser är relevanta, säger Anders Nordstrand, vd SABO.

SABO och Fastighetsägarna understryker vikten av att den allmänna hyresnivån måste utvecklas på ett sätt som ger tillräckligt konkurrenskraftiga villkor för hyresrätten att utvecklas som en attraktiv boendeform även i framtiden. Under de senaste åren har den allmänna hyresnivån sänkts i reala termer, eftersom den inte ens har nått upp till inflationen.

– Det är naturligtvis inte hållbart. Hyran är hyresvärdens helt dominerande intäkt. Den ska betala löpande driftskostnader och fastighetsunderhåll, samt göra det möjligt att bygga upp kapital för att delfinansiera nyproduktion. Vill vi ha många och välunderhållna hyresrätter även i framtiden måste vi ta hänsyn till detta, säger Anders Nordstrand.

För kontakt och mer information:

Andreas Sjöberg, affärschef Fastighetsägarna MittNord, tel: 070-654 03 22
Christian Fredriksson, kommunikationsansvarig Fastighetsägarna MittNord, tel: 070-257 09 50

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Att fortsätta trenden med realt fallande hyresnivå är inget alternativ om hyresrättens konkurrenskraft ska kunna bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det är budskapet i den gemensamma vägledning som SABO och Fastighetsägarna har tagit fram inför höstens förhandlingar.

Läs vidare »

Ny vägledning för årliga hyresförhandlingar

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 12:32 CEST

Under de kommande veckorna inleds de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019. Det är viktigt att förhandlingarna resulterar i överenskommelser som ger hyresrätten goda villkor. Att fortsätta trenden med realt fallande hyresnivå är inget alternativ om hyresrättens konkurrenskraft ska kunna bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen – det är budskapet i den gemensamma vägledning som SABO och Fastighetsägarna har tagit fram inför höstens förhandlingar.

I dagsläget saknas ett regelverk som anger på vilka grunder den allmänna hyresnivån på en ort ska justeras från ett år till ett annat för att ta hänsyn till den demografiska och ekonomiska utvecklingen på orten.

– På många orter har denna otydlighet skapat stora problem i hyresförhandlingarna mellan parterna. För att ändra på detta och underlätta förhandlingarna har vi – SABO och Fastighetsägarna – nu tagit fram en gemensam vägledning, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

I vägledningen kopplas hyresutvecklingen till den makroekonomiska utvecklingen i Sverige. Därför måste den grundas på prognoser för det kommande året och sådana görs företrädesvis på nationell nivå. SABO och Fastighetsägarna har valt att utgå från Riksbankens prognoser, som pekar på en fortsatt god utveckling för svensk ekonomi med stigande inflation och räntor som följd. Slår dessa nationella prognoser in borde den allmänna hyresnivån höjas med cirka 3-4 procent under 2019.

– Vi är dock noggranna med att poängtera att förhandlingarna sker lokalt på ortsnivå och där kan självfallet utvecklingen vara annorlunda än på nationell nivå. Detta är alltså inget försök att bedriva nationella hyresförhandlingar. Det är parterna på landets olika orter, som ytterst kommer att precisera de yrkanden som de anser är relevanta, säger Anders Nordstrand, vd SABO.

SABO och Fastighetsägarna understryker vikten av att den allmänna hyresnivån måste utvecklas på ett sätt som ger tillräckligt konkurrenskraftiga villkor för hyresrätten att utvecklas som en attraktiv boendeform även i framtiden. Under de senaste åren har den allmänna hyresnivån sänkts i reala termer, eftersom den inte ens har nått upp till inflationen.

– Det är naturligtvis inte hållbart. Hyran är hyresvärdens helt dominerande intäkt. Den ska betala löpande driftskostnader och fastighetsunderhåll, samt göra det möjligt att bygga upp kapital för att delfinansiera nyproduktion. Vill vi ha många och väl underhållna hyresrätter även i framtiden måste vi ta hänsyn till detta, säger Anders Nordstrand.

För kontakt och mer information: 

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, tel: 070-512 33 90
Niklas Stavegard, kommunikationschef Fastighetsägarna, tel: 072-738 22 27 
Josefin Morge, pressansvarig SABO, tel: 08-406 55 25

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Under de kommande veckorna inleds de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019. Det är viktigt att förhandlingarna resulterar i överenskommelser som ger goda villkor. Att fortsätta trenden med realt fallande hyresnivå är inget alternativ om hyresrättens konkurrenskraft ska kunna bevaras på ett hållbart sätt i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen.

Läs vidare »

Svenska folket flyttar hellre till Köpenhamn och Oslo än till Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:30 CEST

​Köpenhamn toppar listan över nordisk huvudstäder dit svenska folket skulle välja att flytta om de fick möjlighet. Var fjärde svensk skulle välja den danska huvudstaden. Först på tredje plats hamnar Stockholm. Det visar en färsk rapport som Fastighetsägarna har tagit fram i samarbete med Novus och som presenteras under fastighetsbranschens nya mässa Nordic PropertyExpo i Göteborg nästa vecka.

Hyran måste spegla samhällsutvecklingen

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 07:30 CEST

För att hyresrätten ska kunna behålla och utveckla sin roll på bostadsmarknaden, måste den ges långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga villkor. Ska det vara möjligt måste utvecklingen av hyran, som är den långsiktige hyresvärdens väsentliga intäkt, i rimlig utsträckning följa med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det är huvudbudskapet i det gemensamma underlag som SABO och Fastighetsägarna har tagit fram inför höstens trepartssamtal med Hyresgästföreningen.

Hur den allmänna hyresnivån utvecklas över tiden avgörs i kollektiva förhandlingar mellan bostadsmarknadens lokala parter. Under de senaste åren har höjningen av hyresnivån inte ens nått upp till inflationen, vilket innebär att intäkterna har minskat i reala termer. Det har försvårat situationen för långsiktiga hyresvärdar, som måste klara såväl löpande driftkostnader och fastighetsunderhåll som att bygga upp kapital för att finansiera nyproduktion.

– Med denna utveckling riskerar vi en framtid med färre och sämre underhållna hyresfastigheter. Att hyresnivån har tillåtits falla i reala termer, är ett misslyckande. I grunden är det en följd av att parterna inte är eniga om vilka grunder som de årliga förhandlingarna ska utgå från. Vi saknar också ett oberoende tvistelösningsorgan som kan hjälpa oss om vi inte kommer överens, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

När vi hyresförhandlar är det vår gemensamma och viktiga utgångspunkt att tänka långsiktigt och att ta ansvar som samhällsbyggare, säger Anders Nordstrand, vd SABO.

SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram en gemensam syn på vilka förändringar som behövs för att hyresrätten även i framtiden ska kunna spela en viktig roll på bostadsmarknaden. I början av sommaren bjöd SABO och Fastighetsägarna därför in Hyresgästföreningen till trepartssamtal för att utveckla de årliga förhandlingarna, vilket togs emot positivt.

– Vår gemensamma syn bygger på de underlag våra organisationer tidigare har presenterat oberoende av varandra. Vi uppfattar problemen och lösningarna på samma sätt. Fokus ligger på långsiktigt ägande, vilket innebär att kostnadstäckning är en given utgångspunkt. Men det räcker inte. Hyresutvecklingen måste följa den makroekonomiska utvecklingen på den ort där fastigheterna är belägna, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

SABO och Fastighetsägarna ser fram mot konstruktiva samtal med Hyresgästföreningen under hösten. Den gemensamma syn som nu tagits fram av de båda fastighetsägarorganisationerna utgör deras utgångspunkt för dessa samtal.

– Det är bråttom. Vi behöver klara av detta under hösten för att kunna sjösätta förändringarna i god tid inför förhandlingarna avseende 2020-års förändring av hyresnivån, betonar Anders Nordstrand, vd SABO.

Förhandlingarna om 2019 års förändring av hyresnivån inleds inom kort. Inför dessa förhandlingar kommer SABO och Fastighetsägarna även att presentera ett förslag till en vägledning för de ortsvisa förhandlingarna och ser fram emot att förankra synsättet i kommande trepartssamtal.

För kontakt och information:
Susanna Höglund, chef ekonomi och juridik, SABO, tel: 08-406 55 08
Josefin Morge, pressansvarig, SABO, tel: 08-406 55 25

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna Sverige, tel: 070-512 33 90
Niklas Stavegård, kommunikationschef, Fastighetsägarna Sverige, tel: 072-738 22 27

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

För att hyresrätten ska kunna behålla och utveckla sin roll på bostadsmarknaden måste den ges långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga villkor. Ska det vara möjligt måste utvecklingen av hyran i rimlig utsträckning följa med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det är huvudbudskapet i det gemensamma underlag som SABO och Fastighetsägarna har tagit fram inför samtal med Hyresgästföreningen.

Läs vidare »

Färre kommer vilja bygga bostäder med Byggrättsutredningens förslag

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 15:18 CEST

Kommuner ska kunna tvinga bostadsbyggare att bygga skolor, dagis och omsorgsbyggnader samt avstå marken utan ersättning. Det föreslår den statliga Byggrättsutredningen som presenterades idag. – Om förslagen genomförs kommer intresset för att bygga bostäder störtdyka samtidigt som kostnaderna ökar, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Byggrättsutredningen har letts av Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson. Utredaren förslår bland annat att kommuner ska kunna tvinga bostadsbyggare att bygga skolor och dagis samt avstå mark helt utan ersättning för denna.

– Utredningens förslag är ett mycket kraftigt och helt omotiverat ingrepp i äganderätten som dessutom motverkar syftet med att underlätta bostadsbyggandet. När osäkerheten och kostnaderna ökar kommer färre aktörer vilja och kunna bygga bostäder. Det är ett kontraproduktivt förslag som inte bör genomföras, säger Rikard Silverfur.

Utredningen föreslår också att tidsfrister införs i exploateringsavtal. Om en bostadsbyggare inte bygger bostäderna inom en viss tid riskerar bostadsföretaget vite.

– Utredarens förslag om att en outnyttjade byggrätt ska kunna leda till vite kommer leda till ökad osäkerhet, högre kostnader och riskerar att slå ut mindre byggbolag. Det minskar konkurrensen och leder i längden till färre nya bostäder, säger Rikard Silverfur.

En talesperson för bostadsministern har redan innan utredningen presenterats framfört i Fastighetstidningen att utredaren i sina förslag gått alltför långt ifrån vad utredningsdirektiven säger att utredningen ska utreda och lägga fram förslag kring.

– Bostadsministern är uppenbarligen medveten om att Byggutredningens förslag är mycket kontroversiella och innebär ett kraftigt ingrepp i äganderätten. Utredningen kommer inte leda till ökat och snabbare bostadsbyggande och bör därför läggas i papperskorgen, avslutar Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Kommuner ska kunna tvinga bostadsbyggare att bygga skolor, dagis och omsorgsbyggnader samt avstå marken utan ersättning. Det föreslår den statliga Byggrättsutredningen som presenterades idag. – Om förslagen genomförs kommer intresset för att bygga bostäder störtdyka samtidigt som kostnaderna ökar, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Fastighetsbranschen möts på ny nordisk mässa i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 13:25 CEST

Media hälsas välkommen att delta under den nordiska fastighetsbranschens nya mässa, Nordic Property Expo, den 11 – 12 september på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan samlar över 100 nationella och internationella talare, 120 utställare och branschens ledande leverantörer, företag och offentliga aktörer.

Kontaktpersoner 59 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Fastighetsägarna Syd
 • anuanade-kklarsginvk.ebxlfhevenqrsdnonyl@ftoaskytivfgholetcysawngaohrnqaa.rwsefh; qilw
 • 040-35 01 77

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Fastighetsägarna GFR
 • jowfhawbnnwva.lhstitarqrkemunblgervyg-asfrgbojtvd@nafamastexigurheygtsqhagqlarhbnayx.swme pq cq
 • 031-755 33 36
Fastighetsägarna GFR: Västra Götalands län, Värmlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län och västra Östergötlands län.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Fastighetsägarna MittNord
 • chhirixmstsuiaasn.cafrqyednhrixukstosookn@gbfasbstvtigkzhejztsttagwkarpunahm.srrenk
 • 070-257 09 50
Fastighetsägarna MittNord: Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Norrbottens län, Uppsala län, Södermanlands län,... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef Fastighetsägarna Stockholm
 • kanxtaiyridsnagy.tecundchazzmmouargf@fxxascztihkghkuetamsaehgaxvrnrla.ntseur
 • 070-417 38 35
 • 08-617 77 83
Fastighetsägarna Stockholm: Stockholms län och Gotlands län

Om Fastighetsägarna

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Adress

 • Fastighetsägarna
 • Drottninggatan 33, Box 16132
 • 103 23 Stockholm
 • Vår hemsida