Jptmigaybisnt1hzkmml
P8ywufyalchfnxaalcsx Nvvyqu6dtdmtybxevfsy

2018 års hyresförhandlingar klara – återigen ett bakslag för hyresrättens framtid

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 12:36 CEST

Efter nästan nio månaders diskussioner om justeringen av 2018 års allmänna hyresnivå i Stockholm, väljer nu Fastighetsägarna Service att, för sina förhandlingskunder acceptera den hyreshöjning om 1,3 procent som Hyresgästföreningen erbjuder. Om Riksbankens inflationsprognos slår in sänks därmed hyresnivån under 2018 med nästan 1 procent.

Lppqajp4voj3xexb01z5
Uhdzl5zyeknubxukkxqi

​Fastighetsägarna vill ha en strategi för etableringar i Arvika

Nyheter   •   Maj 23, 2018 08:00 CEST

Rätt verksamhet på rätt plats i Arvika. Det är ambitionen i ett nytt samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och Aktiva Arvika. Projektet har nu fått bidrag på 100 000 kronor från Fastighetsägarnas utvecklingsfond. Lika mycket bidrar de privata fastighetsägarna med.

Mnyvw9dzphhi2twzpeil
S0jb5otvn8yruwf6lbd7 Mkyrb3s88qa7eafxvol1

​Storsatsning på solel för fastighetsägare i Västra Götaland

Nyheter   •   Maj 22, 2018 08:00 CEST

Nu tar Västsveriges privata fastighetsägare tag i solenergifrågan på allvar. Med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Fastighetsägarna GFR startas nu en omfattande och unik utbildning för att få fler fastighetsägare att våga investera i solel.

L6fpsuq7h3ygn4pb8wio
Vpd5et6cnd0tabkdlawx

Fastighetsägarna förstärker sin organisation

Nyheter   •   Maj 18, 2018 08:00 CEST

Beatrice Udén är sedan 1 mars 2018 Fastighetsägarna GFR:s specialist inom plan- och bygglovsfrågor. Beatrice kommer senast från en tjänst på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och kommer ha fullt fokus på ärenden kring bygglov och ombyggnation. Dessutom förstärker Fastighetsägarnas sin organisation med ytterligare fyra medarbetare.

J7tnzywa6jxiam3oye4a
P8ywufyalchfnxaalcsx

Oskar Öholm ny vd för Fastighetsägarna Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 09:11 CEST

Styrelsen i Fastighetsägarna Stockholm har utsett Oskar Öholm till ny vd. Han ersätter Billy McCormac som efter fem framgångsrika år har valt att gå vidare. Oskar Öholm tillträder under hösten 2018.

Media no image
Ydip7c4t8bby7mrjgzao

Nödvändigt men otillräckligt för bostäder till resurssvaga

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 12:55 CEST

I dag överlämnades betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar till bostadsminister Peter Eriksson. Utredaren Hanna Wiik föreslår bland annat en förändring av bostadsförsörjningslagen, med ansvar och uppgifter för Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna att gemensamt uppdatera problembilden och planera för en fungerande bostadsförsörjning som når alla.

I utredningens tilläggsdirektiv från juli 2017 ingick att särskilt analysera om det finns behov av vägledning eller kompletterande kommunala verktyg i syfte att underlätta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

– Alla tjänar på att det byggs fler bostäder. För dem med sämst betalningsförmåga är det dock viktigt att det allmänna betraktar bostadsförsörjningsansvar som mycket mer än en fråga om byggande. Möjligheter att finna bostäder i det befintliga beståndet och bostadspolitiska åtgärder som med större träffsäkerhet än i dag stärker deras ställning på bostadsmarknaden är viktigare, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige och expert i utredningen.

Kommunernas socialtjänster tvingas i dag ta ett ansvar långt utöver vad socialtjänstlagen kräver för att hjälpa personer utan andra problem än att de saknar tillräckligt med pengar, kontakter och/eller kötid för att av egen kraft ordna sitt boende. Den korta utredningstiden har emellertid inte medgett någon fördjupning i vilka nya eller förändrade verktyg som skulle förbättra situationen för denna växande grupp.

– Med den begränsade tid som regeringen medgav har utredaren gjort rätt i att fokusera på hur det allmänna kan bli bättre på att analysera de faktiska stödbehoven. Vi pekar i Fastighetsägarnas egen rapport om den sociala bostadspolitiken på behovet av insatser som utgår från individuella förutsättningar och då är det viktigt att det finns rutiner för att identifiera dessa, avslutar Martin Lindvall.

– Den akuta situationen i flera kommuner gör det angeläget att se över hur den sociala bostadspolitiken kan utvecklas, med fler och mer träffsäkra stödåtgärder att använda för både stat och kommun. Förslag och inspiration saknas inte och jag hoppas att nästa regering skyndsamt kan ta sig an detta, säger Martin Lindvall. 

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

I dag överlämnades betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar till bostadsminister Peter Eriksson. Utredaren Hanna Wiik föreslår bland annat en förändring av bostadsförsörjningslagen, med ansvar och uppgifter för Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna att gemensamt uppdatera problembilden och planera för en fungerande bostadsförsörjning som når alla.

Läs vidare »
Media no image

SABO och Fastighetsägarna lanserar vägledningar för personuppgiftsbehandling enligt GDPR

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 08:00 CEST

Fastighetsägarna och SABO lanserar två gemensamma vägledningar för behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av hyresbostäder samt vid kamerabevakning vid flerfamiljshus. Vägledningarna syftar till att skydda de boendes integritet och att utgöra ett stöd för hyresvärdar kring hur personuppgifter bör behandlas inför att bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018.

Vid uthyrning och förvaltning av bostäder hanterar hyresvärden de boendes personuppgifter på flera olika sätt. För att vägleda hyresvärdar kring hur personuppgifter bör behandlas och samtidigt värna de boendes integritet har SABO och Fastighetsägarna i samarbete med Studentbostadsföretagen tagit fram en vägledning kring personuppgiftsbehandling.

När hyresvärdar använder kameror för att bevaka flerfamiljshus eller omgivningen utanför huset innebär det att hyresvärden behandlar de filmades personuppgifter. Fastighetsägarna och SABO har därför tagit fram en gemensam vägledning för personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning.

– Hyresgäster ska kunna känna sig trygga med att deras personuppgifter är skyddade och inte missbrukas. Med våra gemensamma vägledningar skapar vi ett stöd för hyresvärdar att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och samtidigt värna de boendes integritet, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

– Vägledningarna är samarbetsprodukter. Flera bostadsföretag av olika storlek, såväl kommunala företag som privata, har bidragit på olika sätt med att ta fram vägledningarna. Det har tagit en tid, men innebär att materialet är väl anpassat för branschen. Man bör dock tänka på att innehållet i vägledningarna kommer att justeras allteftersom rättspraxis utvecklas och att man därför bör vara noga med att använda den senast uppdaterade versionen, säger Helena Henriksson, jurist på SABO.

För mer information

Marie Öhrström
Chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige
marie.ohrstrom@fastighetsagarna.se
08-613 57 22

Josefin Morge
Pressansvarigt, SABO
josefin.morge@sabo.se
08-406 55 25

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Fastighetsägarna och SABO lanserar två gemensamma vägledningar för behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av hyresbostäder samt vid kamerabevakning vid flerfamiljshus. Vägledningarna syftar till att skydda de boendes integritet och att utgöra ett stöd för hyresvärdar kring hur personuppgifter bör behandlas inför att bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft.

Läs vidare »
Media no image
Nvvyqu6dtdmtybxevfsy

Hyresgästföreningen utnyttjar sin maktposition för att sänka hyran

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 11:18 CEST

Hyresgästföreningen har ännu en gång använt sitt veto i de årliga förhandlingarna för att tvinga fram en real sänkning av den allmänna hyresnivån. För de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad ökar den allmänna hyresnivån med 1,3 procent under 2018, vilket motsvarar en real sänkning med 0,5 procent om inflationen ökar i takt med Riksbankens prognos. Det är en dålig signal för långsiktigt ägande av hyresrätter och en mycket dyster nyhet för de som står utanför bostadsmarknaden, enligt Fastighetsägarna Stockholm.

Förhandlingarna om justeringen av 2018 års allmänna hyresnivå inleddes i september 2017. I december strandade Hyresgästföreningen (HGF) förhandlingarna om ett övergripande ramavtal för stadens privata fastighetsägare. Sedan dess har förhandlingarna fortsatt mellan HGF och enskilda fastighetsägare. Dessa har gått mycket trögt och ytterst få överenskommelser har träffats. Förhandlingarna kompliceras av det faktum att det saknas såväl praxis om vad en överenskommelse ska baseras på som en tvistelösning som tar vid om parterna inte kommer överens.

De flesta tror nog att förhandlingarna om den årliga hyresjusteringen fungerar ungefär som i löneförhandlingarna, med två jämbördiga parter. Så är det inte. Avsaknaden av en tvistelösning gör att Hyresgästföreningen kan ignorera fastighetsägarnas argument och låta tiden gå. För eller senare tvingas fastighetsägarna att acceptera det bud de fått. Alternativet är ju att höjningen uteblir helt och hållet, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

På den kommunala sidan har parterna tillgång till den partsammansatta Hyresmarknadskommittén (HMK), och i årets förhandling hänsköt Stockholms tre kommunala bostadsbolag (Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder) förhandlingarna dit då HGF:s bud ansågs oacceptabelt lågt. Överenskommelserna är nu klara och innebär att hyrorna i de kommunala bolagens lägenheter kommer att höjas med 1,3 procent under 2018. Denna mycket låga höjning saknar koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen och visar att det partsammansatta HMK inte fungerar för att lösa dessa tvister. Precis som förhandlingarna i övrigt, saknar nämligen HMK riktlinjer för vad en rimlig hyresjustering ska baseras på.

Avsaknaden av en fungerande tvistelösning ger HGF en mycket stark ställning på bostadshyresmarknaden. Denna ställning har genom åren utnyttjats för att trycka ner hyresjusteringen långt under nivåer som möjliggör en långsiktigt seriös bostadsförvaltning.

Hyresgästföreningens utnyttjande av vetot har lett till att såväl de kommunala som de privata fastighetsföretagens organisationer, SABO och Fastighetsägarna, nu kräver att en oberoende tvistelösning för de årliga hyresförhandlingarna ska inrättas.

Det är vår förhoppning att vi ska lyckas komma överens med Hyresgästföreningen om hur en sådan tvistelösning ska utformas. Lyckas vi inte med detta räknar vi med att lagstiftningen ändras på ett sätt som gör den årliga förhandlingen till en förhandling mellan jämbördiga parter, säger Nathalie Brard.

Hon ser en risk för att HGF nu kommer att utnyttja sitt veto även i de fortsatta fastighetsvisa förhandlingarna med privata fastighetsägare.

Hyresgästföreningen har tyvärr den möjligheten. Det finns därför en uppenbar risk att de privata fastighetsägarna tvingas till sämre överenskommelse än vad de kommunala bostadsbolagens tvingats till. Vi får hoppas att det inte går så illa, säger Nathalie Brard. 

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

HGF har åter igen använt sitt veto i de årliga hyresförhandlingarna för att tvinga fram en real sänkning av den allmänna hyresnivån. För de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm ökar den allmänna hyresnivån med 1,3 % under 2018, vilket motsvarar en real sänkning med 0,5 % om inflationen ökar i takt med Riksbankens prognos. Det är en dålig signal för långsiktigt ägande av hyresrätter.

Läs vidare »
Media no image
Z6qiedou2qe5vyl0tjua

Många bostadsrättsföreningar är negativa till korttidsuthyrningar

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:52 CEST

Allt fler av Stockholms bostadsrättsföreningar ställer sig negativa till att låta de boende hyra ut sin lägenhet genom förmedlingar som Airbnb. I en undersökning som Fastighetsägarna Stockholm har gjort bland sina bostadsrättföreningsmedlemmar svarar 85 procent att de är negativa till korttidsuthyrningar, vilket är en ökning mot 2015 då motsvarande siffra låg på 68 procent.

Att hyra ut sin bostad en kortare tid i andrahand via tjänster som till exempel Airbnb har blivit allt vanligare. De allra flesta uthyrningar sker i bostadsrättsföreningar, eftersom regelverket för korttidsuthyrningar är striktare för hyresrätter. I en undersökning har Fastighetsägarna Stockholm gått ut till styrelserna i 2500 bostadsrättsföreningar i länet och frågat dem om deras inställning till korttidsuthyrningar. Av de 662 svarande är endast 5 procent positiva till korttidsuthyrningar. 62 procent tillåter inte korttidsuthyrningar vilket är en högre siffra än de 40 procent som inte tillät uthyrningar 2015. Hela 75 procent av de uthyrningar som har gjorts har skett utan föreningens tillstånd.

- I takt med att det har blivit vanligare att hyra ut sin bostad genom Airbnb och andra korttidsuthyrningstjänster har bostadsrättsföreningar i länet blivit allt mer restriktiva med att tillåta dem. Det är också uppseendeväckande att så många av uthyrningarna sker utan föreningens tillstånd, vilket ytterligare kan spä på styrelsens negativa inställnings till korttidsuthyrning, säger Johan Flodin, ansvarig för bostadsrättsföreningsfrågor på Fastighetsägarna Stockholm.

Nära 40 procent av de svarande upplever att de korttidsuthyrningar som man har haft i föreningen har fungerat dåligt mot endast 16 procent som tycker att det har fungerat bra. Drygt hälften av bostadsrättsföreningarna svarar att det har förekommit klagomål från grannar vid korttidsuthyrningar, vilket också är en högre siffra än 2015.

- Vi vet att det förekommer problem med nedskräpning, skadegörelse och störningar i samband med korttidsuthyrningar. Att hyra ut i andra hand kanske är positivt för den som gör det och som får en extrainkomst, men som siffrorna antyder så är det många gånger på bekostnad av grannarnas trivsel, säger Johan Flodin. 

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Allt fler av Stockholms bostadsrättsföreningar ställer sig negativa till att låta de boende hyra ut sin lägenhet genom förmedlingar som Airbnb. I en undersökning som Fastighetsägarna Stockholm har gjort bland sina bostadsrättsföreningsmedlemmar svarar 85 procent att de är negativa till korttidsuthyrningar, vilket är en ökning mot 2015 då motsvarande siffra låg på 68 procent.

Läs vidare »
Zwx6ceidyma0zwqq6zrs
L92i4htgpdiuwld001fd

Start för arbetet med ny hyressättningsmodell i Ystad

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 08:00 CEST

I dagarna kommer 3000 hyresgäster i Ystad att få en enkät i sin brevlåda med frågor om sitt boende. Avsändare är Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd som kommit överens om att ta fram en ny modell för hur bostadshyrorna ska bestämmas i Ystads kommun.

Kommande evenemang 1 evenemang

11 Sep hela dagen

Nordic Property Expo

2018-09-11 - 2018-09-12
Plats: Svenska Mässan i Göteborg, år 2018 Arrangör: Fastighetsägarna Göteborg i samarbete med Svenska Mässan

Kontaktpersoner 56 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Fastighetsägarna GFR
 • xnxprsjoeuemrfvhtyrgwwhanna.starxkkegclinberizqcyog-frojd@ulfaeyngssvpuumydystmstlkrighetsagarnaunmbfy.srde
 • 031-755 33 36
Fastighetsägarna GFR: Västra Götalands län, Värmlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län och västra Östergötlands län.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Fastighetsägarna MittNord
 • chrinfstilbdwqbbiamtn.fredamriksmzjwevmozworson@fagsfiaastjytxigikltumhetsagarnajeqt.snuldlajme
 • 070-257 09 50
Fastighetsägarna MittNord: Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Norrbottens län,... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef Fastighetsägarna Stockholm
 • kabwlttajkriyena.tunhaplmmar@fasfydpnbqdkdtisdghetsagarna.se
 • 070-417 38 35
 • 08-617 77 83
Fastighetsägarna Stockholm: Stockholms län och Gotlands län

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef Fastighetsägarna Syd
 • cykcclhhara.winbgrhxlaqplyd@rjfastighetsagtvarnajb.se
 • 0708-188 798
Fastighetsägarna Syd: Skåne län, Blekinge län och Kronobergs län.

Om Fastighetsägarna

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Adress

 • Fastighetsägarna
 • Drottninggatan 33, Box 16132
 • 103 23 Stockholm
 • Vår hemsida