Fastighetsägarna lanserar ny GDPR-vägledning för bostadsrättsföreningar

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:11 CEST

Fastighetsägarna lanserar i dagarna en vägledning för bostadsrättsföreningar och deras behandling av personuppgifter enligt den nya GDPR-lagstiftningen. Med hjälp av vägledningen vill Fastighetsägarna underlätta för bostadsrättsföreningar att hantera sina personuppgifter på rätt sätt.

Möjlighet till ökad återvinning när hämtavgift för förpackningar försvinner

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 12:07 CEST

Regeringen skärper i ett regeringsbeslut kraven på producenterna att samla in förpackningar och returpapper utan extra avgifter. Extra avgifter för hämtning av förpackningar och kartonger ska inte längre få tas ut från fastighetsägare utan betalas av producenterna. – Ett mycket välkommet beslut som kommer underlätta och bidra till ökad återvinning, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Regeringen har idag beslutat om att ändra i förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.

– Vi är mycket glada över dagens regeringsbeslut. Det är något vi arbetat för länge. Fastighetsnära insamling av förpackningar är bra och det är naturligt att kostnaderna för hämtning täcks av producentansvaret. När hämtavgifterna inte längre behöver betalas av fastighetsägare och boende kommer det ge möjlighet till ökad återvinning, säger Rikard Silverfur och fortsätter.

– Det är också positivt att regeringen har lyssnat på de synpunkter som framförts av bland annat Fastighetsägarna och ger nu större frihet att anpassa fastighetsnära insamling utifrån förutsättningarna i fastigheten, avslutar Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Regeringen skärper kraven på producenterna att samla in förpackningar och returpapper utan extra avgifter. Extra avgifter för hämtning av förpackningar och kartonger ska inte längre få tas ut från fastighetsägare utan betalas av producenterna. – Ett mycket välkommet beslut som kommer underlätta och bidra till ökad återvinning, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna

Läs vidare »

Nytt förvaltningsindex visar fastighetsbranschens faktiska kostnader

Nyheter   •   Jun 25, 2018 12:08 CEST

Fastighetsägarna har i samarbete med SCB tagit fram ett fastighetsförvaltningsindex för bostäder, kontor och butiker. Indexet ska hjälpa fastighetsägare att följa kostnadsutvecklingen i branschen och ge underlag och stöd för justering av priser i olika avtal. – Förhoppningen är att indexet blir normerande för branschen, säger Fastighetsägarna MittNords vd Björn Söderholm.

Hoppingivande självkritik i (S)-rapport

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:30 CEST

En socialdemokratisk arbetsgrupp offentliggjorde i dag rapporten En ny social bostadspolitik, som överlämnats till partistyrelsen. Det är en mycket ambitiös genomgång av bostadspolitikens historia, dagens utmaningar och förslag för en ny bostadspolitik. – Det är den här sortens politikutveckling vi länge efterlyst och även försökt inspirera till genom den rapport om en ny social bostadspolitik som vi själva publicerade i januari. Nu hoppas vi att fler partier kliver fram och redovisar resultat av ett internt idéarbete inom området, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

Tilltron till den generella bostadspolitiken återkommer som en bärande del i arbetsgruppens förslag. Men rapportförfattarna medger – om än försiktigt – att denna politik har blinda fläckar som gör att de mest utsatta inte får det stöd de behöver.

– När gruppen konstaterar att de selektiva åtgärderna för resurssvaga behöver utvecklas och även omfatta fler är det förhoppningsvis ett första steg bort från det som ibland beskrivs som ”konsensusberättelsens förbannelse” i svensk bostadspolitik. I praktiken omfattar politiken inte alla lika och utan förändring riskerar fler att stängas ute från bostadsmarknaden, säger Martin Lindvall.

Flera förslag och resonemang från Fastighetsägarnas rapport återkommer hos den socialdemokratiska arbetsgruppen. Vare sig vi eller den socialdemokratiska arbetsgruppen presenterar emellertid en färdig katalog över nödvändiga åtgärder. Det är därför viktigt att politikutvecklingen fortsätter brett.

– Arbetsgruppen skriver att politiken inte i de högtravande principernas namn får utelämna de allra svagaste, bara för att vissa förslag inte råkar passa in i det egna tankemönstret. Det är en formulering som är lika förpliktande som hoppingivande. Beröringsskräcken för samlingsbegreppet social housing har till exempel länge stått i vägen för ett konstruktivt samtal om hur selektiva stödåtgärder kan utvecklas, säger Martin Lindvall.

I (S)-rapporten tas ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden och den hanterar även frågor om till exempel finansiering och beskattning. Mot den bakgrunden är det olyckligt att problem med hur det svenska hyressättningssystemet fungerar inte berörs. Det beskrivs tvärtom som en framgångssaga, en position som inte kommer att underlätta eventuella blocköverskridande samtal om nödvändiga reformer.

– Även om vi välkomnar rapporten och flera av förslagen innehåller den även sådant som känns mindre genomtänkt eller direkt oönskat. Hit hör till exempel förlaget om ett nytt ”barnbobidrag”, ett nytt hyrestak vid andrahandsuthyrning och ytterligare subventioner med bristfällig träffsäkerhet, avslutar Martin Lindvall.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

En socialdemokratisk arbetsgrupp offentliggjorde i dag rapporten En ny social bostadspolitik. – Det är den här sortens politikutveckling vi länge efterlyst. Nu hoppas vi att fler partier kliver fram och redovisar resultat av ett internt idéarbete inom området, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige.

Läs vidare »

Fastighetsägarna ökar fokus på utveckling och hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 14:26 CEST

Den 1 juni tillträdde Rikard Silverfur den nyinrättade tjänsten som chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. Samtidigt rekryteras Mikael Johansson att ansvara för området fastighetsförvaltning.

Kom och träffa Fastighetsägarna på Järvaveckan

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 12:05 CEST

Den 9–17 juni pågår Järvaveckan på Spånga IP. Fastighetsägarna finns på plats hela veckan med flera intressanta seminarier och samtal både i vårt eget tält och på stora scenen. Hoppas att vi ses!

​Fastighetsägarna storsatsar på stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:00 CEST

Styrelsen för Fastighetsägarna GFR har beviljat över 800 000 kronor till fem olika projekt som har till syfte att utveckla områden i Göteborg, Skövde, Tranås, Arvika och Vänersborg. De privata fastighetsföretagen bidrar med lika stort belopp.

Ökat bostadsbyggande och högre renoveringstakt förutsätter olåsta upplåtelseformer

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 14:06 CEST

Översiktsplaneutredningen föreslår att kommuner ska kunna bestämma att endast hyresrätter får byggas på mark som ägs av kommunen. – För att värna hyresrätten bör man inte minska bostadsbyggandet genom att låsa upplåtelseform och därmed försvåra finansieringsmöjligheterna, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Utredningen föreslår en helt ny lag som innebär att kommuner ska kunna låsa att endast hyresrätter ska få finnas på mark som idag ägs av kommunen eller ett kommunalägt bolag. Regleringen av upplåtelseform ska även gälla om marken säljs vidare till en ny ägare.

– En reglering av upplåtelseformen hindrar fastighetsägaren att själv bestämma hur fastigheten ska utvecklas. Än allvarligare är att en reglering av upplåtelseform ökar klyftan mellan hyrt och ägt boende, säger Rikard Silverfur och fortsätter.

– Andra upplåtelseformer tillåts konkurrera på egen hand, vilket tydligt framgår av att utredningen endast vill reglera hyresrätter och exempelvis inte bostadsrätter. Det är fel väg att gå. Hyresrätten ska stärkas, inte nedvärderas.

Regleringen av upplåtelseform har också negativa konsekvenser ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Fastigheter med reglerad upplåtelseform kommer att värderas på ett annat sätt än fastigheter utan reglering av upplåtelse.

– En låsning av upplåtelseform leder till lägre fastighetsvärden och minskar bostadsbolagens möjligheter att finansiera nybyggnation eller välbehövliga renoveringar. Konsekvenser som utredningen inte har gett sig tid till att utreda. Förslag som begränsar bostadsbolags möjligheter till att finansiera nyproduktion och upprustning bör inte genomföras, säger Rikard Silverfur.

– Ur konkurrenssynpunkt riskerar kommunalägda bostadsbolag att missgynnas av förslaget då deras bestämmanderätt över befintliga hyresfastigheter försvinner. Ett slag mot dessa kommunägda bostadsbolag och ordningen att kommunen styr sina bolag via ägardirektiv och styrelse. Konkurrensaspekterna av att enbart befintliga hyresfastigheter ägda av kommunägda bostadsbolag ska omfattas av förslaget har utredningen inte utrett, avslutar Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Översiktsplaneutredningen föreslår att kommuner ska kunna bestämma att endast hyresrätter får byggas på mark som ägs av kommunen. – För att värna hyresrätten bör man inte minska bostadsbyggandet genom att låsa upplåtelseform och därmed försvåra finansieringsmöjligheterna, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Läs vidare »

Inger Olsson Blomberg ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 08:30 CEST

Under Fastighetsägarna Stockholms årsmötet den 22 maj valdes Inger Olsson Blomberg från Olsson Fastigheter till ny styrelseordförande. Inger Olsson Blomberg ersätter Claes Kjellander som varit ordförande sedan 2012.

2018 års hyresförhandlingar klara – återigen ett bakslag för hyresrättens framtid

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 12:36 CEST

Efter nästan nio månaders diskussioner om justeringen av 2018 års allmänna hyresnivå i Stockholm, väljer nu Fastighetsägarna Service att, för sina förhandlingskunder acceptera den hyreshöjning om 1,3 procent som Hyresgästföreningen erbjuder. Om Riksbankens inflationsprognos slår in sänks därmed hyresnivån under 2018 med nästan 1 procent.

Kommande evenemang 1 evenemang

11 Sep hela dagen

Nordic Property Expo

2018-09-11 - 2018-09-12
Plats: Svenska Mässan i Göteborg, år 2018 Arrangör: Fastighetsägarna Göteborg i samarbete med Svenska Mässan

Kontaktpersoner 57 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Fastighetsägarna GFR
 • joyyhannccbkcvwna.steduzarkenbydxperg-wqfrojd@cofasthrteigroayhetsagarshna.se xh
 • 031-755 33 36
Fastighetsägarna GFR: Västra Götalands län, Värmlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län och västra Östergötlands län.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Fastighetsägarna MittNord
 • christian.fredriksson@fastighetsagarna.se
 • 070-257 09 50
Fastighetsägarna MittNord: Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Norrbottens län, Uppsala län, Södermanlands län,... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef Fastighetsägarna Stockholm
 • katarina.tunhammar@fastighetsagarna.se
 • 070-417 38 35
 • 08-617 77 83
Fastighetsägarna Stockholm: Stockholms län och Gotlands län

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef Fastighetsägarna Syd
 • clagarjyayqhabqka.xhfcwinblanwbrd@fagwstigymhemucwxwghahtsagarqhjfkdaaqejkggoena.sdsiqe
 • 0708-188 798
Fastighetsägarna Syd: Skåne län, Blekinge län och Kronobergs län.

Om Fastighetsägarna

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Adress

 • Fastighetsägarna
 • Drottninggatan 33, Box 16132
 • 103 23 Stockholm
 • Vår hemsida