Skip to main content

"Förändring är stadens naturliga tillstånd"

Blogginlägg   •   Aug 29, 2017 07:30 CEST

Det går bra för 4 av 5 svenska stadskärnor Foto: unsplash.com/@heftiba

I vår nationella undersökning Cityklimatet blir några saker oerhört, nästan smärtsamt tydliga.

  • Staden blir sig aldrig lik igen. Den förändras i takt med att människors vanor och behov förändras, med ny teknik och nya influenser.
  • Handeln av varor sker idag på multipla plattformar. De fysiska butiker som klarar av omställningen från platsbunden handel till total tillgänglighet obundet till tid och rum, är också sannolikt de butiker som klarar sig bäst.
  • Mycket av det ekonomiska och fysiska utrymme i stadskärnan som tidigare fylldes av handel fylls idag av upplevelser och service.
  • Stadskärnan är påfrestad men långt ifrån besegrad. Det som krävs är ett tätt samarbete mellan och inom politik och näringsliv och en uttalad ambition och vision för stadskärnan.

Vi som arbetar för fastighetsbranschen bryr oss om hur det går för stadskärnorna i hela landet. De är av avgörande betydelse för utvecklingen i hela sin respektive kommuner. Med en döende stadskärna kan ingen kommun attrahera varken nya verksamheter eller invånare. Vad värre är kan den inte heller behålla de invånare som finns där idag. Inte heller går det att locka kompetens till företag som behöver anställa. Den nedåtgående spiralen börjar med tomma skyltfönster i stadskärnan.

Byggnaderna står där de står. Därför är lokal och regional tillväxt en av de viktigaste förutsättningarna för fastighetsföretagande. Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. Det skapar utmaningar för såväl stora som små städer och fastighetsföretagen som är verksamma där. Människor trivs i blomstrande trygga stadskärnor som sjuder av handel och umgänge. Men konkurrensen är hård. Stadens aktörer måste samverka och bedriva ett målmed­vetet utvecklingsarbete för att lyckas skapa attraktiva livskraftiga städer. Detta kräver kunskap och kompetens som vanligtvis ligger utanför det ordinarie arbetet, inte bara för fastighetsföretag utan även för kommuner, handlare och andra besöksintensiva verksamheter i städerna.

Den kompetensen erbjuder vi våra medlemsföretag. Inom Fastighetsägarna har vi samlade erfarenheter från stadsutvecklingsarbete i stora som små kommuner över hela landet. Städerna och deras byggnader står där de står och vi som branschorganisation måste finnas nära vår bransch. Vill du utveckla ett handelsstråk, vända staden mot vattnet, öka tryggheten med bättre belysning eller helt enkelt förbättra samarbetet med kommun och övrigt näringsliv? Då är vi din partner i det arbetet.