Skip to main content

Susann Haggren

Ansvarig näringspolitik Göteborgs kranskommuner - ansvarar för Fastighetsägarna GFRs näringspolitiska arbete i Göteborgs kanskommuner

Kontaktperson

Susann Haggren är näringspolitisk ansvarig på kontoret i Göteborg tillsammans med Rikard Ljunggren. Susann har ett särskilt ansvar för Göteborgs kranskommuner.