Skip to main content

Tio punkter för ökat bostadsbyggande

Dokument   •   Jul 02, 2013 07:15 CEST

Under 2012 ökade bostadsbristen ytterligare från en redan hög nivå. 126 av Sveriges 290 kommuner uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 att de har brist på bostäder. Särskilt stor är bristen på hyresrätter. Fastighetsägarna har under en längre tid varnat för att den omfattande bostadsbristen och låga nyproduktionen av bostäder hämmar både sysselsättningsnivå och ekonomisk tillväxt i Sverige.
Licens Creative Commons erkännande (?)