Skip to main content

Bristande kommunikation från EEM om VA-taxa

Nyhet   •   Okt 03, 2016 12:12 CEST

Eskilstuna Energi & Miljö ändrar VA-taxa från och med den 1 november. Förutom att förändringen märkligt nog sker mitt i kundernas verksamhetsår, sätter vi ett stort frågetecken kring bolagets kommunikation i frågan. Den verkar ha varit obefintlig, vilket inte är särskilt kundvänligt, och synnerligen allvarligt med tanke på bolagets monopolställning.

Eskilstuna Energi & Miljö behöver justera VA-taxan för att bättre klara av de höga fasta omkostnaderna som verksamheten har. Inget konstigt i det kanske, så ser det ut i allt fler kommuner i landet. Den nya VA-taxan kommer inte innebära att kundkollektivet får betala mer totalt sett. Däremot kommer vissa kunder att drabbas hårdare än andra när kostnaden för den fasta delen ökar och kostnaden för förbrukningen minskar.

Förändringen innebär att den nya taxan inte främjar besparingar i förbrukningen eftersom kostnaden för den rörliga delen, förbrukningen, sjunker. Med större andel fast kostnad reduceras incitamenten att effektivisera förbrukningen. Den nya taxan är alltså mindre klimat- och miljövänlig än den tidigare.

Kommunen har via sitt bolag Eskilstuna Energi & Miljö monopol på VA-verksamheten. Just av den anledningen är det extra viktigt att i ett tidigt skede, och på ett tydligt sätt, kommunicera med kunderna när större förändringar sker i verksamheten. Informationen till kunderna om den nya taxan har varit i princip obefintlig. Varken Fastighetsägarna eller, vad vi vet, andra intresseorganisationer har i god tid fått veta att taxan ska ändras mitt i verksamhetsåret. Förutom att agerandet inte är särskilt kundvänligt har vi inte kunnat hjälpa till med informationsspridning till fastighetsägare, och via dem till hyresgäster.

När Eskilstuna Energi & Miljö för några år sedan bytte fjärrvärmetaxa tog bolagets ansvariga tidigt en kontakt med bland andra Fastighetsägarna. Simuleringar av förändrad taxa kommunicerades och kunderna fick möjligheten att komma med synpunkter. Införandet av ny fjärrvärmetaxa gick också väldigt smidigt, utan någon större kritik. Samma bolag, samma typ av naturligt monopol, men en helt annan känsla för behovet av kundkommunikation.

Att den nya taxan kommer att slå hårdare mot vissa kunder har vi läst i tidningen. Eftersom ingen riktigt verkar veta hur förändringen slår mot exempelvis fastighetsägare med bostadshyreshus, går det idag inte att säga om det påverkar årets hyresförhandlingar gällande 2017 års hyror. Fastighetsägarna MittNord har nästan 300 medlemmar i Eskilstuna och vi förhandlar hyrorna för nästan 12 000 lägenheter. Mot den bakgrunden är förändringen av VA-taxan av stort allmänintresse.