Skip to main content

Driftskostnaderna fortsätter att öka

Nyhet   •   Okt 25, 2012 10:32 CEST

Fastighetsägarnas kostnader för uppvärmning, vatten och avfallshantering fortsätter att öka under 2012. Det är bara elkostnaderna som är lägre än tidigare år. Dessutom fortsätter priserna att variera stort mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

För en trerumslägenhet uppgår kostnaden för el, värme, avfall och vatten till 2 080 kr per månad i Munkedal, som har landets högsta taxor. För motsvarande lägenhet i landets billigaste kommun, Luleå, är kostnaden 1 200 kr. Kostnaden är alltså närmare 75 procent högre i Munkedal än Luleå.

– De stora skillnaderna i taxor och avgifter mellan landets kommuner beror på största delen på bristande konkurrens, där kunderna varken har möjlighet att välja någon annan leverantör eller påverka priset, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Under 2012 har elhandelspriset sänkts kraftigt jämfört med tidigare år, medan övriga taxebundna kostnader fortsatt att öka mer än konsumentprisindex. Det låga elhandelspriset beror framförallt på välfyllda vattenmagasin, att kärnkraftverken inte drabbats av omfattande driftstopp samt att industrin går på lågvarv. Men trots årets prissänkning har elhandelspriserna under en tioårsperiod ökat med över 50 procent på årsmedeltalet.

– Elpriset har varierat mycket kraftigt under de senaste tio åren och elpriserna kommer därför troligen inte ligga kvar på dagens nivå, utan öka de närmsta åren, säger Rikard Silverfur.

Fakta om Nils Holgerssonundersökningen

I Nils Holgerssonundersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet till varje kommun i landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs. Bakom undersökningen står organisationerna Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN- gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner, samt mellan leverantörer med mera finns på: www.nilsholgersson.nu