Skip to main content

Fastighetsägarna vill stärka Filipstads centrum

Nyhet   •   Nov 29, 2017 08:00 CET

Maria Frisk, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Värmland. Foto: Sofia Sabel

Nu vill fastighetsägare, handlare och kommunen satsa på Filipstads stadskärna. Tillsammans satsar nu Fastighetsägarna, lokala fastighetsägare och kommunen 200 000 kr i ett projekt för att skapa bättre fysisk miljö i centrumkärnan.

- Vi vill tillsammans stärka den lokala handelns konkurrenskraft, utveckla fastighetsägandet och skapa förutsättningar för att nya affärs- och verksamhetsidéer kan utvecklas. Det gör vi bland annat genom att skapa en mer attraktiv fysisk miljö i stadskärnan, säger Maria Frisk, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna.

För att nå målet, att Filipstads attraktionskraft ska stärkas och handeln öka, så behöver samarbetet mellan näringsidkare, kommun och fastighetsägare i Filipstad förstärkas. I projektet som nu sätter igång kommer man därför att ta fram en gemensam visionsbild över hur ett framtida centrum kan tänkas se ut.

Projektet kommer också innehålla både utbildning och rådgivning för att uppmärksamma att det finns ett behov av att rusta upp fasader, skapa attraktivare skyltfönster och ha en gemensam syn på gemensam skyltning och belysning.

- Filipstads centrum ska uppfattas som en småstad för alla. Det handlar om att skapa attraktiva stråk för handel, restauranger och caféer i centrum.

100 000 kr kommer från Fastighetsägarnas utvecklingsfond, 50 000 från lokala fastighetsägare och 50 000 från Filipstads kommun. Projektet drar igång i början på nästa år.