Skip to main content

Kostnadsfritt verktyg för underhållsplan

Nyhet   •   Dec 17, 2013 11:48 CET

Fastighetsägarna MittNord har tillsammans med teknikkonsultföretaget Grontmij tagit fram ett dokument för Underhållsplan i form av en Excel-fil. Den ska vara ett administrativt stöd för små och medelstora medlemmar när det gäller att upprätta en underhållsplan för fastigheten/fastigheterna.

Excel-filen innehåller ett antal begrepp och definitioner samt en rubrikrad där bland annat typ av åtgärd, tidsintervall och vem som ansvarar för åtgärden anges. Vid utskrift av mallen krävs liggande A3-format för att få den helt och hållet överskådlig för användaren. Sammantaget är hela mallen sex sidor och rubrikavsnittet ska finnas med på samtliga sidor för att förenkla överskådligheten. 

Det är viktigt att användaren av mallen kan hantera Excel. Dokumentet är olåst i sitt grundutförande och levereras med en sorteringsfunktion, funktionen kan användas för att navigera i mallen. Exempelvis för att se vilka åtgärder som ska utföras under samma tidsintervall eller vilka åtgärder som ska utföras av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Mallen är ingen färdig underhållsplan utan ett verktyg för att upprätta en sådan. Förslagsvis används mallen, alltså fylls i, när en konsult, byggnadsingenjör eller annan sakkunnig får i uppdrag av fastighetsägaren att upprätta en underhållsplan. En underhållsplan ska kompletteras med en byggnadsteknisk beskrivning av fastigheten. Den byggnadstekniska beskrivningen ryms inte i mallen, utan görs separat. 

För att ta del av Excel-mallen, kontakta camilla.wansulin@mittnord.fastighetsagarna.se