Skip to main content

Fastighetsägarna kräver bättre länsväg 161

Nyhet   •   Feb 19, 2016 08:00 CET

Fastighetsägarna vill ha en säker väg mellan Uddevalla och Lysekil. Inför kommunstyrelsens beslut kräver branschorganisationen nu att politikerna i Uddevalla stödjer den planerade vägutbyggnaden.

Trafikverket och Västra Götalandsregionen vill bygga ut länsväg 161 mellan Uddevalla och Lysekil till mötesfri 2+1-väg. Onsdagen den 24 februari ska kommunstyrelsen i Uddevalla yttra sig över dessa planer. En del politiker vill säga nej till Trafikverkets plan på en mötesfri väg och istället ha en 1+1-väg även i framtiden.

Fastighetsägarna uttrycker nu sin förvåning och besvikelse över att vissa politiker i Uddevalla kommun motsätter sig den utbyggnad av vägen som Trafikverket föreslagit.

- Det normala är att kommunpolitiker arbetar för att få infrastruktursatsningar till sin kommun. Vi uppmanar kommunstyrelsen att på onsdag ta sitt ansvar och stödja den här viktiga satsningen, säger Fastighetsägarnas tf näringspolitiska chef Torbjörn Sjögren.

Fastighetsägarna framhåller att länsväg 161 är ett viktigt regionalt stråk som måste byggas ut om Fyrstad ska fungera som en gemensam arbetsmarknad. De menar att näringslivet behöver vägar som är säkra och har god framkomlighet för både pendling och transporter

- En trafiksäker väg med god framkomlighet är nödvändig för att näringslivet och turismen ska kunna växa och ge fler jobb, säger Torbjörn Sjögren.