Skip to main content

Ny plan tas fram för Varbergs centrum

Nyhet   •   Nov 16, 2016 09:35 CET

Bild:

Nu ska utbudet och upplevelsemiljön i Varbergs stadskärna bli bättre. Det är branschorganisationen Fastighetsägarna som tillsammans med Varbergs kommun, fastighetsföretagare, handelsförening och krögarförening ska ta fram en fördjupad vision för centrum. För att planerna ska kunna förverkligas är fastighetsbranschen med och stöttar projektet med totalt 335 000 kronor, varav 167 000 kronor från Fastighetsägarna GFRs utvecklingsfond.

Redan 2012 började handlarna, fastighetsägarna och kommunens tjänstemän att samverka kring hur handelsstråken i Varbergs stadskärna skulle utvecklas. Utvecklingsarbetet har bland annat lett till flera ombyggnadsåtgärder och att Varberg erhållit utmärkelsen Årets Stadskärna 2016 av organisationen Svenska Stadskärnor. Det är nu dags att ta nästa steg för att kunna göra konkreta förbättringar framöver, särskilt i ljuset av den blivande nya stadsdelen Västerport.

-Idag beslutade Fastighetsägarna GFR:s styrelse att stötta projektet med 167 000 kr. Det är viktigt att vi nu snabbt kommer vidare i arbetet med att utveckla centrum. En gemensam målbild för stråkutveckling och verksamhetsetableringar är helt avgörande för att kunna locka besökare och få nya butiker att etablera sig i city, säger Per Arbin, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Varberg.

Arbetet med upphandling av en extern konsult som processledare kommer att påbörjas omgående. Formell ”kickoff” med stormöte för handlare, kommunen och fastighetsägare sker i början av nästa år. Projektet beräknas vara klart och presenteras för media och allmänheten innan sommaren.

-Jag är övertygad om att detta ger oss verktygen att verkligen planera centrum så att rätt verksamhet hamnar på rätt plats och att vi får in nya butiker i stan, säger Per Arbin.

Förutom pengar från Fastighetsägarna och enskilda fastighetsföretagare i Varberg stöttas projektet också av Varbergs kommun.

Bifogade filer

PDF-dokument