Skip to main content

Ny ränterapport: Liten risk för kraftigt stigande räntor

Nyhet   •   Dec 16, 2015 11:20 CET

Förväntningarna på den framtida ränteutvecklingen är av central betydelse för de flesta långsiktiga ekonomiska beslut. Det påverkar allt från spar- och lånebeteendet till företagens investeringskalkyler och statens finanser.

Att ha en genomtänkt uppfattning om den långsiktiga ränteutvecklingen är därför en central del av hushålls och företags framtidsplanering. För att bidra till den planeringen, diskuterar vi i denna rapport utvecklingen av den 10 åriga riskfria realräntan under den kommande tioårsperioden.

Genom att analysera historiska samband och framtida drivkrafter visar analysen i rapporten att risken för kraftigt stigande realräntor är liten. I jämvikt bör den långa riskfria realräntan ligga runt 1 till 1,5 procent, sannolikt i den lägre delen av intervallet. Ser vi till de närmaste åren kommer räntan troligen att understiga denna långsiktiga nivå. Givet att Riksbanken lyckat få upp inflationen mot målet på 2 procent, bör den nominella räntan på en lång (10-årig) statsobligation normalt ligga i häradet 3-3,5 procent.

Illustration: Riksbankschef Bengt Dennis meddelar regeringen och riksdag beslutet att höja räntan till 500 procent. Foto: Scanpix/Sven Erik Sjöberg