Skip to main content

Nysatsning på Lerums Centrum klubbades igår

Nyhet   •   Dec 17, 2015 08:30 CET

Lerums kommun, handlare och fastighetsägare har nu slutit ett samarbetsavtal kring utvecklingen av Lerums Centrum. Det gemensamma målet är att skapa ett attraktivt centrum med bland annat ett brett utbud av service och handel, trevlig och trygg stadsmiljö samt fler mötesplatser i form av små och stora evenemang. Igår beslutade kommunstyrelsen i Lerum att vara med och finansiera det fortsatta arbetet.

- Byggföretag och fastighetsägare ser en stor potential i Lerum vad gäller nya bostadsprojekt, men för att locka fler invånare till orten måste Lerum kunna erbjuda ett attraktivt och levande centrum med ett bra och intressant utbud. Därför tog branschorganisationen Fastighetsägarna i början av 2015 initiativ till ett nytt samarbete för utvecklingen av Lerums Centrum, säger Susann Haggren, ansvarig för Fastighetsägarnas näringspolitiska arbete i Lerum.

Under sommaren 2015 genomfördes en förstudie där invånare, besökare, näringsidkare, fastighetsägare, politiker och kommunens tjänstemän fick berätta om sin syn på centrum idag och vad som behöver bli bättre. Förstudien har mynnat ut i en verksamhetsplan som under hösten har tagits fram av en styrgrupp bestående av handlare, fastighetsägare och representanter från Lerums kommun. Den 1 januari inleder centrumledare, Marianne Sörling, arbetet med att verkställa den framtagna verksamhetsplanen.

Den 16 december tog kommunstyrelsen det avgörande beslutet om att vara med och finansiera det fortsatta arbetet.

- Det är viktigt att Lerums centrum utvecklas till den attraktiva och levande mötesplats som nuvarande och kommande invånare efterfrågar. Det innebär att vi måste förstärka centrum med bland annat bostäder, kollektivtrafik, service och trevliga stadsmiljöer. Vi ser en stor styrka i att denna utveckling sker i samverkan med övriga aktörer, säger Dennis Jeryd (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lerums centrumutveckling ska förutom Lerums kommun även finansieras av fastighetsägare, byggherrar, näringsidkare, Göteborgs köpmannaförbund och Sparbanksstiftelsen Alingsås.

- Vi inom handeln ser fram emot att nu genom samverkan äntligen få fart på centrum och genom olika evenemang och marknadsföringsinsatser och få fler Lerumsbor att handla på hemmaplan, säger Jonas Ahlsén, Ahlséns foto.

Foto: Lerums kommun