Skip to main content

Örnsköldsviks cityhandel utmärker sig i aktuell rapport

Nyhet   •   Okt 03, 2016 12:16 CEST

Enligt en rapport från Fastighetsägarna MittNord framkommer tydligt att Örnsköldsvik särskiljer sig. 

Bland nio undersökta orter är Örnsköldsvik den ort där sällansköpsvaruhandeln utgör störst marknadsandel i stadskärnan. 47 procent av den totala sällanköpsvaruhandeln återfinns i stadskärnan.

Örnsköldsvik är dessutom en av de städer där sällanköpsvaruhandeln utvecklas positivt, vilket främst beror på en god tillväxt inom beklädnad, som har en tillväxt på 5,3 procent i jämförelse med föregående år.

– Det blir alltmer tydligt att en etablerad satsning på en levande stadskärna i samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare stärker stadskärnans attraktionskraft både lokalt och regionalt, säger Christina Friberg, platsansvarig/stadsutvecklare vid Fastighetsägarna MittNord.

Ett annat område där Örnsköldsvik ligger i framkant jämfört med övriga undersökta kommuner är utvecklingen av annan service, såsom frisörer, hud-, kropps- och friskvård, biografer, muséer, verkstäder etcetera. Där har Örnsköldsvik en årlig tillväxttakt på 16,4% och närmste stad efter det är Gävle på 11,3 procent.

Framför allt förklaras tillväxten av att branschen hud-, skönhets- och kroppsvård har varit väldigt expansiv under året. En annan näring som har haft ett uppsving under året är
restaurangnäringen, som haft en tillväxttakt på 9 procent, vilket är en stor ökning i jämförelse med de senaste fyra åren.

Fakta:

Cityklimatrapporten är en rapport som WSP tar fram på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord. Den avser att spegla utvecklingen av detaljhandel och övrig kommersiell service. Samtliga kontorsorter finns representerade vartannat år. Senast Örnsköldsvik var med i rapporten var 2014.