Skip to main content

PostNords retorik – att skuldbelägga fastighetsägare

Nyhet   •   Okt 03, 2016 13:27 CEST

Brev och paket som försenas, hamnar fel eller försvinner. Och hot om utebliven postutdelning.

Över hela landet vittnas det om sjunkande kvalitet och allvarliga brister hos det företag som av regeringen uppdragits att sköta Sveriges posthantering. Det bekräftas också av tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen som i en utredning slår fast att postutdelningen fungerar sämre än på mycket länge.

Sist ut i raden att drabbas av PostNords tveksamma metoder är en fastighetsägare i Örebro. PostNords argument upprepas monotont från andra orter där man hotat med indragen postutdelning – brevinkasten i husen är för små och belysningen i trapphusen för svag. PostNord är också konsekvent i sin strategi, då man sätter press på fastighetsägare genom att kommunicera att det handlar om ett arbetsmiljöproblem och att man därmed kan finna stöd i lagen för sina argument. SIS-standarder är dock inte juridiskt bindande och gäller heller inte retroaktivt.

Fakta är att befintliga brevinkast i funktion inte har förändrats. Och belysningen i trapphusen avger lika mycket ljus som tidigare. Vad som däremot förändrats till det sämre är PostNords egen organisation. På förhållandevis kort tid har man gjort omfattande förändringar som fått negativa följder med ett försämrat utdelningssystem som resultat.

Det riskerar nu hyresgästerna i de 400 lägenheterna i Örebro få ta konsekvenserna av.

PostNords retorik är att skuldbelägga fastighetsägare. Målet är att fastighetsägare själva ska bekosta och sätta upp postboxar för att underlätta arbetet för brevbärarna och därmed anpassa det praktiska utdelningsarbetet till PostNords nya slimmade organisation.

En sådan lösning på problematiken är helt orimlig. Det är nämligen inte fastighetsägarnas ansvar att rå över brevbärarnas arbetsmiljö. Lika lite som att de ska skuldbeläggas för de problem PostNords egna effektiviseringar medfört.