Skip to main content

Så påverkas hyresgästerna av strandningen i Göteborg

Nyhet   •   Jan 14, 2016 14:01 CET

Att avbryta förhandlingarna för drygt 43 000 lägenheter i Göteborg kan innebära att hyresgästerna riskerar retroaktiva hyreshöjningar.

-Men det finns ingen anledning till oro hos de hyresgäster som berörs. Det här handlar inte främst om hyresnivåer utan snarare om regelverket vid förhandlingarna, tillvägagångssättet och de negativa effekterna på bostadsmarknaden, säger Rudolf Antoni, tf vd på Fastighetsägarna GFR.

Det kollektiva systemet är en av de största orsakerna till den bostadsbrist vi har idag, en bostadsbrist som drabbar de människor som står utanför bostadsmarknaden. Det är därför dags för politikerna att erkänna problemet och våga bjuda in parterna för att hitta en lösning på hur systemet ska ändras, menar Rudolf Antoni, tf vd på Fastighetsägarna GFR.

- Vi hoppas att den här processen, trots att den är omfattande, går snabbt så att de enskilda hyresgästerna inte ska drabbas hårdare än nödvändigt., säger han.

Hur snabb processen blir är ännu oklart. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommer att lämna in en formell ansökan till hyresnämnden om att de drygt 43 000 lägenheter i Göteborg som branschorganisationen företräder i förhandlingarna ska prövas. Prövningen innebär att det blir hyresnämnden som avgör den nya hyran och när den träder i kraft.  Både Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen förväntas bistå hyresnämnden med underlag under arbetets gång. -

- Den här juridiska processen är både komplicerad och tidskrävande och inte önskvärd för någon. På hyresmarknaden har vi varken stridsåtgärder eller medlingsinstitut på det sätt som man har på arbetsmarknaden. Det här är den enda vägen framåt när vi inte kommer överens med Hyresgästföreningen. Detta är en del av systemfelet, säger Rudolf Antoni.