Skip to main content

Så ska fastighetsägarna i Kiruna kompenseras

Nyhet   •   Jan 21, 2016 16:28 CET

LKAB:s förslag om hur fastighetsägare som påverkas av gruvbrytningen i Kiruna ska kompenseras har fått ett positivt mottagande av Fastighetsägarna MittNords medlemmar.

– Det är glädjande att det arbete vi lagt ned gett resultat. LKAB går in och tar ett större ansvar än vad de tänkt från början, säger Fastighetsägarna MittNords vice VD och näringspolitiske chef Peter Sörman.

Utvecklingen av den nya centrumkärnan i Kiruna har varit föremål för utredningar och förhandlingar i flera år. För berörda fastighetsägare har framtiden varit mycket oviss. LKAB:s ursprungliga förslag var att gå in med en ersättning motsvarande fastighetens marknadsvärde plus 25 procent. En sådan uppgörelse hade dock inte räckt långt för att bygga nytt.

I mars 2015 kom dock glädjande besked för fastighetsägarna. LKAB valde då att införa möjligheten att ersätta en fastighet med en ny. Detta var en också process som Fastighetsägarna MittNord var högst delaktig i.

Nu har man konkretiserat hur de berörda fastighetsägarna i Kiruna ska kompenseras.

Fastighetsägare som äger hyreshus kommer att erbjudas två valmöjligheter – ett ersättningshus som är likvärdigt det nuvarande eller en summa pengar som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent.

Standarden påverkar

Hänsyn kommer också att tas till skick och standard på fastigheten. Det innebär att den som har renoverat och byggt om sitt hyreshus och på så sätt har fått en högre standard också får en högre värdering än den som inte har gjort detta.

De hyresgäster som berörs får förtur till både äldre och nya hyresrätter. De som flyttar till nyproduktion ersätts med en hyrestrappning vilket innebär att de behåller sin nuvarande hyresnivå första året varpå hyran ökar hyran succesivt under sju år. LKAB har därmed utökat tidsramen för trappning, då det tidigare har gällt i fem år. Oavsett hyresvärd omfattas alla hyresgäster som måste flytta av LKAB:s hyrestrappning.

Positivt mottagande

Fastighetsägarna MittNords vice VD och näringspolitiske chef Peter Sörman summerade torsdagens möte med LKAB:s representanter:

– Att de går in och tar ett större ansvar än vad de tänkt från början har mottagits försiktigt positivt av våra medlemmar. Nu gäller det att gå från ord till handling. Vi känner oss i allra högsta grad delaktiga i det arbete som utmynnat i dessa kompensationsmodeller och det är glädjande att det arbete vi lagt ned har gett resultat.