Skip to main content

​Stadskärnan i Karlstad ska bli mer attraktiv med stöd från Fastighetsägarna

Nyhet   •   Nov 18, 2016 08:30 CET

Med stöd från Fastighetsägarnas utvecklingsfond tar Maria Frisk, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Karlstad, sikte på att skapa en ännu mer attraktiv stadskärna i Karlstad. Bild: Peter Östborg

Fastighetsägarna i Centrum Karlstad har beviljats 200 000 kr från styrelsen i Fastighetsägarna GFR för att starta ett stadsutvecklingsprojekt. Målet är att skapa en mer attraktiv stadskärna med större utbud av handel och en ännu vackrare stadsmiljö. Satsningen påbörjas samtidigt som kommunens arbete med resecentrum och Tingvallsstaden.

-Det händer mycket i Karlstad nu och det är viktigt att fastighetsägarna är aktiva i det utvecklingsarbete som nu sker i Karlstad, vi behöver vara med och se till så att våra kunskaper och intressen tillvaratas, säger Peter Lundgren, regionchef på Lundbergs och sammankallande i fastighetsägargruppen i Centrum Karlstad.

Projektet finansieras också med ungefär motsvarande summa av de privata fastighetsföretagen och en mindre del från Karlstads kommun. I ett första skede ska en strategi och en handlingsplan för utvecklingen av Karlstads centrum tas fram. Målet med projektet är skapa en attraktivare stadskärna där handel och service ska stärkas genom nyetableringar av butiker, och där det blir ett bra flöde av kunder och en vackrare stadsmiljö.

- Fastigheterna står där de står, och är beroende av vad som händer runtomkring. Ett attraktivt och starkt centrum med livskraftig handel gynnar staden som helhet, men påverkar också värdet på fastigheterna positivt. Därför är det roligt att styrelsen beviljat medel för det här arbetet, säger Maria Frisk, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna.

Projektet väntas påbörjas i december 2016.

För mer information eller frågor kontakta:
Peter Lundgren, Regionchef på Lundbergs och sammankallande i fastighetsägargruppen i Centrum Karlstad, 054-156755
Maria Frisk, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Värmland, 054-137554

Bifogade filer

PDF-dokument