Skip to main content

Stark vilja bland fastighetsägare att lösa bostadssituationen

Nyhet   •   Feb 15, 2016 15:28 CET

Fastighetsägarna i Örebro har en lång tradition av att ta ett bostadssocialt ansvar. Därför är också viljan stark att bidra till att avhjälpa den hårt pressade bostadssituation som uppstått till följd av flyktingmottagningen, genom att hyra ut övergångsbostäder till kommunen.

– Det kan ge väldigt bra integrationseffekter om vi hittar rätt samarbetsform, säger Björn Åqvist, vd Carlson & Åqvist och ordförande för Fastighetsägarna i Örebro län.

Flyktingströmmen som tog kraftig fart under hösten 2015 har satt extremt hård press på bostadsmarknaden i stora delar av landet. Örebro är inget undantag.

–– ­Örebro kommun tog emot 614 flyktingar under 2015. Prognosen för 2016 och 2017 är 750-900 personer varje år. 8 000-11 000 människor rör sig just nu, varje dag, upp genom flyktkorridoren i Europa. Hur många som söker sig till Sverige vet vi inte men trycket kommer alldeles säkert öka när vädret blir gynnsammare för dem som är på flykt.

Det informerade Lennart Balkstedt, planerare för vuxenutbildning och arbetsmarknadsförvaltning vid Örebro kommun, då han deltog vid Fastighetsägarna MittNords informationsträff om övergångsbostäder. Medverkade gjorde också närmare 15 privata fastighetsägare, Öbo:s vd Ulf Rohlén, Björn Åqvist, vd Carlson & Åqvist och ordförande för Fastighetsägarna Örebro län samt Lars Thornberg, avdelningschef för kommunens lokalförsörjningsavdelning.

200 bostäder

Örebro kommun har till Fastighetsägarna aviserat ett behov av upp emot 200 extra bostäder under 2016, för att ge hem till flyktingfamiljer och ensamkommande barn. Fastighetsägarna Mittnords medlemmar som sedan många år har en god samverkan med Örebro kommun kring bostadssociala frågor, har ambitionen att med gemensamma krafter bidra för att lösa bostadsbehovet.

– Vi fastighetsägare i Örebro har en tradition att hjälpas åt när det uppstår problem. Många av oss var med när det kom flyktingar under kriget i forna Jugoslavien och då hjälptes vi åt att lösa bostadsproblematiken med gott resultat för alla inblandade, säger Björn Åqvist.

– Nu har vi nya utmaningar framför oss där vi måste hjälpas åt på olika sätt. Det viktiga är att vi nu hittar former för hur vi tillsammans med kommunen ska samarbeta kring detta. Framför allt är det viktigt att det fungerar organisatoriskt, att det finns en organisation och personer på kommunen att vända sig till när man har en ledig lägenhet och som kan tala om vilket behov som finns.

Aktivt agerande

Mats Domberg på Melins fastigheter understryker även han vikten av god kommunikation från kommunens sida.

– Efterfrågan på lägenheter generellt är otroligt stor just nu och konsekvensen av det är att våra uthyrare har väldigt mycket jobb. Det ställer krav på ett aktivt agerande från kommunens sida för att vi ska få prioritet på detta.

Det samlade behovet för ändamålet är närmare 200 lägenheter 2016 och vid informationsmötet var uppfattningen om en rimlig fördelning att Öbo som enskilt största fastighetsbolag står för 130-140 av dessa.

– Det är ingen jättestor mängd lägenheter det handlar om så jag har goda förhoppningar om att vi kan klara detta tillsammans, säger Öbo:s vd Ulf Rohlén.