Skip to main content

Välkommet besked från regeringen: inget lagkrav på mätning av värme och vatten

Nyhet   •   Maj 10, 2016 10:02 CEST

– Det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Utmaningen är att vi måste minska miljöbelastningen, energianvändningen och sänka effektuttaget. Och att det ska ske på ett lönsamt sätt. Inte att man genom lagkrav måste montera en viss typ av utrustning, säger Yogesh Kumar, miljöchef Fastighetsägarna Sverige.

Bakgrunden till IMD finns i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Det ska infogas i svensk lagstiftning och innebär i korthet att alla fastighetsägare ska installera utrustning för individuell mätning och debitering av värme och varmvatten om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket kunde tidigare slå fast att det generellt inte är kostnadseffektivt. Och nu följer regeringen alltså Boverkets rekommendationer.

– Frågan om IMD har stötts och blötts i många år. Nu får vi äntligen ett avslut i frågan. Och bostadsbranschen kan skapa nya arbetssätt som skapar förbättrad energieffektivitet i våra bostäder, säger Yogesh Kumar.