Skip to main content

2018 års hyresförhandlingar klara – återigen ett bakslag för hyresrättens framtid

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2018 12:36 CEST

Efter nästan nio månaders segdragna diskussioner om justeringen av 2018 års allmänna hyresnivå i Stockholm, väljer nu Fastighetsägarna Service att, för sina förhandlingskunder acceptera den hyreshöjning som Hyresgästföreningen erbjuder. Det innebär att hyresnivån i Stockholms stad för dessa fastighetsägare höjs med 1,3 procent från 1 april. Om Riksbankens inflationsprognos slår in sänks därmed hyresnivån under 2018 med nästan 1 procent på årsbasis, vilket är sämre än den överenskommelsen som nåddes med stadens tre allmännyttiga bostadsbolag. 

2018 års hyresförhandlingar är återigen ett bakslag för det långsiktiga ägandet av hyresrätter. Som tidigare år har Hyresgästföreningen ännu en gång använt sitt förhandlingsveto för att tvinga fram en real sänkning av den allmänna hyresnivån i Stockholm. Det gäller såväl för privat- som kommunägda fastighetsbolag. Det är tredje året i rad som vetot utnyttjas på detta sätt.

HGF utnyttjar först sitt förhandlingsveto för att tvinga fram en real sänkning av hyresnivån hos de kommunala bostadsbolagen. Därefter använder de samma veto för att ge Stockholms privata fastighetsägare en ännu sämre överenskommelse. Det är anmärkningsvärt att de inte känner ett större ansvar för hyresrättens framtid, säger Nathalie Brard, chef Hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.  

Förhandlingarna om 2018 års justering av den allmänna hyresnivån i Stockholm har gått mycket trögt. De inleddes i september 2017. I december strandade HGF förhandlingarna om ett ramavtal för stadens privata fastighetsägare. Efter årsskiftet strandade förhandlingarna med de tre kommunala bostadsbolagen och hänsköts till Hyresmarknadskommittén (HMK). Det partssammansatta HMK:s syfte är att lösa tvister mellan kommunala bostadsbolag och HGF. Trots att en oberoende ordförande kallades in för att lösa tvisten, ledde överenskommelsen till en real sänkning i linje med den uppgörelse HMK, utan oberoende ordförande, rekommenderade för allmännyttorna i Göteborg. 

Det är uppenbart att det inte räcker med en oberoende ordförande. Det finns ju inget regelverk som anger hur och på vilka grunder kommittén ska komma fram till vad som är en rimlig överenskommelse. Ska vi skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige, måste detta ändras, säger Nathalie Brard. 

Både Fastighetsägarna och SABO har betonat vikten av att den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån kopplas närmare den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen samt att eventuella tvister ska kunna hänskjutas till en, från parterna oberoende, tvistelösningsfunktion.

Det är avsaknaden av en sådan tvistelösning som ger HGF sitt veto. Ska vi säkerställa att hyresrätten får behålla sin position på bostadsmarknaden, är det viktigt att HGF förstår behovet av att avveckla vetot. Jag är förhoppningsfull. Det är ju självklart att även hyresförhandlingar måste föras mellan jämbördiga parter, säger Nathalie Brard. 

 

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.