Skip to main content

8 av 10 hyresgäster valde den nya hyran

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 08:48 CET

Foto: Sofia Sabel

Nu har hyresgästerna sagt sitt efter de strandade hyresförhandlingarna i Skåne, Kronoberg och Blekinge. 8 av 10 hyresgäster valde att acceptera fastighetsägarens förslag på ny hyreshöjning för 2017. Det visar ny statistik från Fastighetsägarna Syd.


– Dialogen med hyresgästerna har fungerat och det visar att det här är en möjlig väg om parterna inte lyckas komma överens, säger Susanne Rikardsson, vd, Fastighetsägarna Syd.


8 av 10 hyresgäster valde att betala fastighetsägarens förslag på hyreshöjning. Höjningen varierade mellan 0,9 – 1,25 procent beroende på i vilken kommun hyresgästen bor. 


– Vi är glada att hyresgästerna tycker att hyreshöjningen är rimlig. Hänger inte hyresutvecklingen med finns en risk att intresset för att äga och förvalta hyresrätter minskar och det kan leda till att de på sikt försvinner, säger Susanne Rikardsson. 


2 av 10 hyresgäster valde att betala in den gamla hyran. Dessa hyror kommer istället att avgöras i Hyresnämnden.

– Nästa steg blir att successivt börja lämna in ärenden till Hyresnämnden för prövning, säger Susanne Rikardsson.

Det var i november som hyresförhandlingarna mellan Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen om 2017 års hyror strandade. Strandningen omfattar 27 kommuner i Skåne, Kronoberg och Blekinge och berör totalt 38 500 hyresgäster. Vid en strandning finns två alternativ,  antingen att vända sig till Hyresnämnden eller att göra upp direkt med hyresgästerna. Fastighetsägarna Syd rekommenderade sina medlemsföretag att vända sig direkt till sina hyresgäster och låta dem ta ställning till om den föreslagna höjningen var rimlig.

– Det var inte ett realistiskt alternativ att låta hyresnämnden pröva hyrorna för samtliga 38 500 lägenheter. Det visade Göteborgsstrandningen förra året där 43 000 lägenheter lämnades till Hyresnämnden. Efter ett år var endast 120 lägenheter prövade. Vi ansåg därför att det var mer naturligt att kommunicera direkt med hyresgästerna, säger Susanne Rikardsson.

Informationen bygger på insamling av statistik från Fastighetsägarna Syds medlemsföretag där svarsfrekvensen varit cirka 80 procent.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 17 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.