Skip to main content

Även Uppsalas hyresförhandlingar havererar

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 10:58 CET

Ett oacceptabelt slutbud från Hyresgästföreningen kullkastade förhoppningen att nå en uppgörelse om 2016 års hyror i Uppsala. På fredagen valde därför Fastighetsägarna MittNord att frånträda förhandlingarna. Samtidigt meddelar andra hyresvärdar som förhandlar sina hyror med Hyresgästföreningen själva att de går samma väg. Cirka 10 000 hushåll i Uppsala kommun berörs.

Frånträdet föranleds av motpartens ovilja att ta till sig argument och istället förhala förhandlingen i syfte att få fastighetsägare att till slut ge upp.

– Det är inga orimliga hyreshöjningar Uppsalas hyresvärdar efterfrågar. Det handlar om en höjning på 1,1 procent, vilket för snitthyresgästen skulle motsvara cirka 70 kr i månaden. I gengäld skulle hyresvärdarna kunna erbjuda ett fortsatt gott underhåll och en god service till sina hyresgäster, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord.

Fastighetsägarna har tidigare tvingats frånträda förhandlingarna på flera orter runt om i landet. Hittills har förhandlingarna havererat i Stockholms län, Göteborg, Norrköping, Ljusdal och Söderhamn. När förhandlingarna nu havererat i Uppsala handlar det om närmare 70 000 hushåll och flera hundratusen boende vars hyror nu måste fastställas av hyresnämnderna runt om i landet.

– Det visar att nuvarande system för hyressättning inte fungerar och det förvärrar en redan akut situation på bostadsmarknaden. Vi kan inte nog betona vikten av att politikerna nu gör ett ärligt försök i att förändra de systemfel som ligger till grund för problemen genom att se över hyreslagstiftningen, säger Björn Söderholm, vd på Fastighetsägarna MittNord.

Nu väntar en tidskrävande juridisk process i hyresnämnden. Och med det en tid av oro för hyresgästerna som måste invänta besked om sin kommande hyra, liksom en förhöjd osäkerhet bland fastighetsägare att investera i renoveringsinsatser och nya hyresrätter.

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.