Skip to main content

​Boråsmodell ska inspirera andra att arbeta med stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 08:30 CET

Tydliga målbilder och konkreta handlingsplaner för varje kvarter. Det var framgångsreceptet för Borås stadskärna som under senare år genomgått en förvandling. Från brister i utbudet är stadskärnan idag mer välkomnande med ett stort restaurangutbud. Men utan systematiskt arbete, samverkan och stark förankring hos handlare och fastighetsägare hade man aldrig lyckats. Nu drar Fastighetsägarnas stadsutvecklingsexperter ut på turné över landet för att få handlare och fastighetsägare i andra kommuner att arbeta på samma sätt.

Under våren 2017 kommer det centrumutvecklingsarbete som genomförts i Borås under namnet ”Drömmen om Borås” att spridas över landet. Det är Fastighetsägarnas experter på stadsutveckling som arrangerar en föreläsningsserie på nio orter.

- Det här är en så framgångsrik modell att fler städer bör lära av Borås, menar Tomas Kruth, expert stadsutveckling på Fastighetsägarna. 

I arbetet i Borås, som startade 2012, tog man först fram sex visionsbilder som skulle förmedla vilken känsla och vilket innehåll stråken i centrum ska ha. Visionsbilderna har sedan legat till grund för konkreta handlingsplaner för varje stråk.

- Mest talande är Hötorgets förvandling, från att vara ett öde torg omgärdat av tomma lokaler har det nu genomförts tre restaurangetableringar med en väderskyddad uteservering över hela torget, berättar Anna Liljenby, expert på stadsutveckling på Fastighetsägarna i Borås.

Nyckeln till framgång i processen har varit förankringen av idéerna bland verksamheter och fastighetsägare på varje gata

- Det blir enklare att engagera sig när det handlar om miljön rakt utanför sin egen dörr, säger hon.

Stadsutveckling är en prioriterad fråga hos Fastighetsägarna och föreläsningsserien är till för att sprida kunskap till Fastighetsägarnas medlemsföretag, men även centrumutvecklare och kommunala tjänstemän kommer bjudas in på de olika orterna. 

Föreläsningen kommer att ges i Karlstad 1 mars, Lidköping 4 april, Skövde 4 april, Tranås 5 april, Värnamo 5 april, Laholm 26 april, Linköping 3 maj, Vänersborg 4 maj, Kungsbacka 30 maj.

Representanter från media är välkomna att delta. Anmäl dig till Anna Liljenby.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 17 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. 

Bifogade filer

PDF-dokument