Skip to main content

Chockhöjd elnätsavgift: ”Kunderna oskyddade i monopolet”

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 13:32 CEST

Elnätsavgiften i Nyköping ökade med 14,9 procent mellan 2015 och 2016. Den orimliga prisstegringen visar med oönskad tydlighet att kunderna helt saknar skydd i det monopol som elnäten utgör. I snitt i landet har elnätsavgiften stigit med sex procent på ett år, vilket är den största ökningen på fem år.

Energimarknadsinspektionen har tillsynsansvaret för att elnätsavgifterna inte höjs orimligt mycket, och för hur mycket pengar elnätsbolagen får ta betalt för sina elnät. Det kan konstateras att myndighetens tillsyn inte påverkat konsumenterna i positiv mening. I Södermanlands län har elnätsavgiften i flera kommuner tvärtom höjts kraftigt, med 27,7 procent på bara fem år.

Kunderna i de fem kommuner i länet som har Vattenfall som elnätsleverantör betalar mest, 93,8 öre/kWh inklusive moms. Detta efter årets chockhöjning på 14,9 procent i Nyköping och Gnesta och 14,8 procent i Flen, Trosa och Vingåker.

– Det vi ser nu är resultatet av när kammarrätten gick emot Energimarknadsinspektionen och ansåg att elnätsföretagen har rätt att ta ut 35 miljarder kronor extra från elkunderna. Exakt det vi på Fastighetsägarna varnade för och befarade. Elnäten är en monopolmarknad där aktörerna tydligen har rätt agera precis hur de vill, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Mittnord.

I Eskilstuna har avgiften ökat med 3,4 procent sedan förra året och med 15,5 procent de senaste fem åren. I Strängnäs är avgiften för elnätet oförändrad från föregående år och sett till en femårsperiod har avgiften sänkts med 7,5 procent.

Elnätsavgifterna i länet har i genomsnitt ökat med nära tio procent sedan 2015. Rikssnittet är sex procent. Nils Holgerssonundersökningen, som presenteras av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO, visar att elnätspriserna i Södermanlands läns kommuner under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt 20,5 procent, vilket motsvarar 455 kronor per lägenhet.

– Kunderna är oskyddade mot bolagens elnätsmonopol eftersom det inte går att byta elnätsbolag. Det är också uppenbart att Energimarknadsinspektionen inte lyckats skydda kunderna mot kraftiga höjningar och det är bland andra hyresgäster och fastighetsägare som får ta den största smällen, säger Peter Sörman.

Vattenfall har på ett år höjt elnätsavgiften med 15,2 procent i medeltal för de kommuner där företaget är elnätsdistributör.

Fakta om elnätsavgiften

  • Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Energimarknadsinspektionen har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
  • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen. Intäktsramarna medger att kraftnätsbolagen kan höja elnätsavgiften med 2 procent utöver inflationen under hela perioden. Ett enskilt kan höjningen vara högre eller lägre än två procent.
  • För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.