Skip to main content

Fastighetsägarna GFR förstärker näringspolitiken i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 08:00 CEST

I september månad tillträde Susann Haggren som ny näringspolitiker på Fastighetsägarna GFRs kontor i Göteborg. Tillsammans med Rikard Ljunggren kommer hon att bilda ett team med helhetsansvar för den näringspolitiska verksamheten i Göteborgsregionen.

Fastighetsägarna GFR väljer att fortsätta sätta fokus på regional utveckling. Med en helt ny tjänst, som näringspolitiskt ansvarig för kranskommunerna runt Göteborg, fördubblar branschorganisationen den näringspolitiska verksamheten i Göteborgsregionen.

- Vi sätter in extra resurser för att stärka Göteborg som är en dynamisk och växande region. Där gäller det att inte ensidigt se till centralorten Göteborg. Det är lika viktigt att vi utvecklar attraktiva städer och centrum i kranskommunerna. Här kommer Susann att vara en stor tillgång för såväl fastighetsföretagen som för de kommunala organisationerna, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Susann är 38 år, ekonom i grunden och har arbetat flera år med utvecklingsfrågor på regional och kommunal nivå. Hon kommer närmast från en tjänst som näringslivsstrateg i Alingsås kommun där hon har arbetat sedan 2011. Hon har tidigare även arbetet på bland annat Västsvenska handelskammaren i flertalet regionala projekt. 

- Jag ser mycket fram emot att få jobba med stadsutvecklingsfrågor samt för fler bostäder och bättre villkor för hyresrätten hos Fastighetsägarna i kranskommunerna till Göteborg. Att få igång bostadsbyggandet är en ödesfråga för hela Göteborgsregionen. Tillsammans med infrastrukturen är bostadsbristen den viktigaste tillväxtutmaningen vi står inför. Därför ska vi se till att göra den till en framtidsfråga, såväl nationellt som lokalt, säger Susann Haggren.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.

Bifogade filer

Word-dokument