Skip to main content

Fastighetsägarna har frånträtt hyresförhandlingarna i Norrköping

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 12:47 CET

Frånträdet föranleds av motpartens ovilja att ta till sig argument och istället förhala förhandlingen i syfte att få fastighetsägare att till slut ge upp.

– Det är inga orimliga hyreshöjningar Norrköpings hyresvärdar efterfrågar. Det handlar om en höjning på 1,2 procent vilket för en genomsnittlig hyresgäst motsvarar cirka 75 kronor i månaden. I gengäld skulle hyresvärdarna kunna erbjuda ett fortsatt gott underhåll av fastigheterna och en god service till hyresgästerna, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord.

Fastighetsägarna har tidigare tvingats frånträda förhandlingarna på flera större orter i Sverige, bland annat i Stockholm och i Göteborg.

– Det visar att nuvarande system för hyressättning inte fungerar och det förvärrar en redan akut situation på bostadsmarknaden. Vi kan inte nog betona vikten av att politikerna nu gör ett ärligt försök i att förändra de systemfel som ligger till grund för problemen genom att se över hyreslagstiftningen, säger Björn Söderholm, vd på Fastighetsägarna MittNord.

Istället för en hyreshöjning från och med 1 februari väntar nu en tidskrävande juridisk process i hyresnämnden. Och med det en tid av oro för hyresgästerna som måste invänta besked om sin kommande hyra, liksom en motvilja bland fastighetsägarna att investera i renoveringsinsatser och nya hyresrätter.

Kontaktpersoner: Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef, 
Fastighetsägarna MittNord, 070-654 03 22

Björn Söderholm, VD, Fastighetsägarna MittNord, 070-589 27 71

Eva Jonsborg, kommunikations- och HR-chef,
Fastighetsägarna MittNord, 070-589 22 31

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.