Skip to main content

Fastighetsägarna tar initiativ inför hyresförhandlingar

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 08:25 CEST

Den 1 januari 2011 träder en ny lag i kraft som påverkar hur bostadshyror ska förhandlas. Under hösten inleds förhandlingarna om 2011 års hyror och inför dessa presenterar Fastighetsägarna nu ett eget yrkande om hyresförändring.

Genom den nya lagen slopas de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll. Det innebär att de privata fastighetsägarna blir en fullvärdig förhandlingspart med rätt att förhandla sina egna hyror på samma villkor som de kommunala bostadsföretagen.

- Den nya ordningen tar hänsyn till förhållanden på hela hyresmarknaden, vilket ger bättre förutsättningar för rättvisa hyror. Vi ser fram emot att på ett ansvarsfullt sätt börja förhandla med Hyresgästföreningen, säger Reinhold Lennebo, VD för Fastighetsägarna Sverige.

Den andra viktiga förändringen är att de kommunala bostadsföretagens självkostnadsbaserade hyressättning förbjuds och att de i stället ska drivas affärsmässigt och förhandla hyror som grundas på bostädernas bruksvärde. Denna förändring är beslutad för att skapa konkurrens på lika villkor mellan kommunägda och privata bostadsföretag, så att kommunägda bostadsföretag inte bryter mot EUs konkurrenslagstiftning.

Hyresförhandlingarna inför 2011 får därför delvis ett nytt innehåll, där de privata fastighetsägarna tar ett eget initiativ i årets förhandlingsupptakt och presenterar ett eget yrkande om hyresförändring. Fastighetsägarna rekommenderar sina medlemmar att i sina yrkanden lägga in följande två delar:

1) Ett differentierat påslag kopplat till bostadens läge eller andra kvaliteter som har betydelse för hyresgästens värdering av sitt boende, det vill säga bruksvärdet.

2) Värdesäkring av hyran, det vill säga en uppräkning på grund av inflation.

Alla hyresförhandlingar sker lokalt med lokala förutsättningar. Därför kommer först Fastighetsägarnas sex regionföreningar att precisera sina rekommendationer till medlemsföretagen under oktober. Därefter kommer de exakta beloppen för varje lägenhet att finnas i de yrkanden som lämnas inför hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen.

För ytterligare information, kontakta
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, 070-512 33 90

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar uppemot 20 000 medlemmar, som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.