Skip to main content

"Förhandlingarna kan stranda på fler orter"

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 15:45 CET

Årets hyresförhandlingar är tuffare än på mycket länge. 

Strandningarna i storstadsregionerna visar på svårigheten att nå uppgörelser inom ramen för det kollektiva hyresförhandlingssystemet. Inte heller i Fastighetsägarna MittNords kommuner förskonas fastighetsbolagen från orimligt fördröjda besked om de ekonomiska förutsättningarna.

I Göteborg omfattas 43 000 lägenheter av de kollapsade förhandlingarna i Göteborg. I Stockholm berörs 5 000.
I slutet av december strandade förhandlingarna i Söderhamn och Ljusdals kommuner.
Årets hyresförhandlingar är tuffare än på mycket länge. Faktum är att man får gå tillbaka till andra halvan av 1990-talet för att hitta så låga hyreshöjningar som utfallet i årets förhandlingar hittills har givit.
– En förklaring till att det går så trögt i år är att parterna inte är överens om vad man ska förhandla om. Och är man inte överens om det är det svårt att ta till sig av motpartens argument, säger Mats Gustafsson, förhandlingsansvarig på Fastighetsägarna MittNord.
Den låga inflationen är Hyresgästföreningens tyngsta argument i förhandlingarna. Ställer man denna mot de ökade kostnaderna för taxehöjningar, som under de senaste 20 åren stigit tre gånger mer än inflationen, krävs en rimlig justering av hyrorna för att inte riskera sämre underhåll och förvaltningskvalitet.
I årets hyresförhandlingar har de kommunala bostadsbolagen på många orter kommit längre än vad de privata företagen har gjort. Uppgörelserna för de kommunala bolagen ligger i genomsnitt på 0,5-0,6 procent.
I Fastighetsägarna MittNords förhandlingar har överenskommelser bara nåtts på några få orter.
– Hur förhandlingarna kommer att fortlöpa framöver är svårt att säga men det kan inte uteslutas att parterna står så långt ifrån varandra att det leder till strandningar på flera större orter även i vår region, befarar Mats Gustafsson.
På Fastighetsägarna MittNords hemsida finns mer information om hur de framförhandlade uppgörelserna ser ut ort för ort.

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.