Skip to main content

Gemensamt snöskottningsavtal lanseras av Fastighetsägarna och Plåtslageriernas Riksförbund

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 08:30 CEST

Fastighetsägarna och Plåtslageriernas Riksförbund lanserar ett gemensamt snöskottningsavtal. I avtalet ställs bland annat krav på att personer på taken ska vara licensierade – ett stort steg för en säkrare gatumiljö på vintern.

– Vi har under lång tid diskuterat avtalsförslag och olika överenskommelser med Plåtslagarna. Allt sedan en tragisk olycka på Drottninggatan i Stockholm 2002 då en ung pojke omkom har Fastighetsägarna jobbat intensivt för att underlätta för fastighetsägare att ta sitt ansvar kring snö och is från tak. Att sjösätta detta gemensamma avtal känns väldigt bra och mycket angeläget, säger Per Forsling på Fastighetsägarna som ansvarat för förhandlingarna från fastighetsägarhåll.

Inom två timmar från det att beställaren hör av sig ska entreprenören finnas på plats. Och en av avtalets centrala paragrafer anger att entreprenören ska uppvisa inom branschen gällande licens för snöskottningsarbeten. Detta gäller även om entreprenören tar in en underentreprenör. Personalen ska också ha dokumenterad utbildning i hantering av säkerhetsutrustning.

– Med detta avtal tar vi ett stort steg för att få snöskottningen mer säker och ansvarfull. De senaste vintrarna har det tyvärr dykt upp många oseriösa företag med dålig utrustning och personal utan grundläggande kunskaper. Nu kan vi få bättre ordning på taken säger vd Thomas Dahlberg på Plåtslageriernas Riksförbund

Snöskottningsavtalet gäller röjning av snö, is och istappar och avser enligt standardperioden 15 november – 15 april. Och innefattar såväl avspärrning, skyddstäckning, besiktning inför och efter vintersäsong som bortforsling av röjd snö och is.

Avtalet finns att ta del av via Fastighetsägarna Dokument, www.fastighetsagarnadokument.se

För mer information, kontakta:
Per Forsling, chef Fastighetsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm 070-417 76 40 eller
per.forsling@fastighetsagarna.se

Thomas Dahlberg, vd Plåtslageriernas Riksförbund, 0709-62 75 98 eller thomas.dahlberg@plr.se

Journalister kan erhålla referensexemplar av avtalet via kommunikatör Niklas Stavegård, niklas.stavegard@fastighetsagarna.se

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar drygt 17 000 medlemmar, som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.