Skip to main content

Glädjande att regeringen sänker skatten på solel

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 15:08 CET

Det är bra att regeringen lyssnat på kritiken från fastighetsbranschen om att solelsskatten är ett kraftfullt hinder för en omställning till en hållbar energiproduktion. Sänkningen av solelsskatten innebär att det återigen blir lönsamt att investera i förnyelsebar elproduktion. Det säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till att regeringen nu väljer att lägga ett förslag om att först sänka och på sikt ta bort skatten på el från solcellansläggningar.

Vid halvårsskiftet 2016 införde regeringen energiskatt för producenter med solcellsanläggningar med en sammanlagd större effekt än 255 kW. Skatten innebar att flera stora fastighetsägare upphörde med investeringar i solenergianläggningar, eftersom det inte var ekonomiskt försvarbart.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu i ett första steg sänker solelsskatten och därefter inleder en process för att ta bort skatten helt. Det kommer bidra till att fler fastighetsägare kan motivera investeringar i solenergianläggningar, säger Rikard Silverfur.

Regeringens förslag innebär att skatten sänks från 29,2 öre/kWh till 0,5 öre/kWh från och med 1 juli 2017. Den nya skattegränsen gäller oavsett hur många solcellsanläggningar en fastighetsägare har, under förutsättning att varje enskild anläggning har en effekt på max 255 kW.

– Det kommer bli ett förlorat år för solenergin och visar tydligt på de begränsande effekter som den här typen av skatter har, säger Rikard Silverfur. 

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 17 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.