Skip to main content

Här är listan på Sveriges mest kulturella städer

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 07:30 CEST

För andra gången presenterar nu Fastighetsägarna i samarbete med SOM-institutet listan över Sveriges 34 mest kulturella städer. Lund behåller förstaplatsen som den stad i Sverige där invånarna är mest kulturella. Stockholm tar andraplatsen och seglar därmed förbi Göteborg, tätt följt av Malmö och Uppsala.

Ett rikt kulturliv skapar tillväxt, det är en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en stad kan ha. Det menar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, som tillsammans med Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, har författat rapporten där Sveriges 34 största städer rangordnats efter kommuninvånarnas kulturvanor.

- Studien bekräftar att det finns en stark koppling mellan kultur och tillväxt. Dessutom fungerar kulturen som en indikator som visar på platsens öppenhet och tolerans. Den säger oss någonting om stadens karaktär och om vilka som bor där, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping.

Grunden för en stads identitet ligger i första hand inte i gatorna och byggnadernas utseende. Vilka människor som bor i en stad, vad de har för åsikter och hur de lever sina liv är mer avgörande, menar Rudolf Antoni.

- Eftersom husen står där de står satsar många fastighetsföretag på utveckling utanför de egna byggnaderna. Människor vill bo i spännande och attraktiva städer och där är kulturen en av de faktorer som driver tillväxten. Att som fastighetsföretag engagera sig i mer än kärnverksamheten är på samma gång ett samhällsengagemang och en god affärsidé, säger han.
 
I undersökningen ingår de 34 städer i Sverige som SKL (Sveriges kommuner och landsting) definierar som storstäder eller större städer. All data är insamlad av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Totalt innefattar undersökningen enkätsvar från drygt 28 000 personer. Ett index för människors kulturvanor har räknats fram utifrån hur ofta de går på teater, på bio, på konsert, på bibliotek, samt hur ofta de läser böcker.

- Kulturindexet visar en kommuns kreativa potential. Det påverkas förstås av hur stort utbudet är, men undersökningen visar att sambandet inte bara hänger ihop med folkmängd. Att staden är liten är med andra ord ingen ursäkt för att det inte finns någonting att göra där, säger Rudolf Antoni. Rapporten kommer att presenteras i sin helhet i Almedalen på måndag den 1 juli.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 16 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag som äger omkring 17 000 fastigheter inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.