Skip to main content

Högre hyror för de som bor i centrum

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 15:39 CET

Hyresnivåerna i Sundsvall kommer att öka de närmaste åren. Hårdast drabbas de som har sin bostad i centrala Sundsvall. 

Alla som bor i hyresrätt i centrala Sundsvall får räkna med högre hyra de närmaste åren.

Hyreskillnaden mellan de som bor i ytterområdena och de som bor i city kommer att öka.

– Den så kallade lägesfaktorn får större betydelse i framtiden – och det handlar också om tillgång och efterfrågan på centralt belägna hyresrätter, säger Alf Fornell, kontorschef på Fastighetsägarna Mittnord i Sundsvall.


Bostadsbyggandet i Sundsvall har de senaste åren fullständigt havererat.

Faktum är att kommunen är sämst i landet på just ­bostadsbyggande.

Ett skäl till att nyproduktionen står i princip still är hyresnivåerna.

– Det är svårt att få ut produktionskostnaderna av nya bostäder i skäliga hyror. Därför avvaktar byggbolagen, förklarar Alf Fornell.


Han säger att Fastighets-ägarna värnar om hyres­rätterna.

– Där har vi en samsyn med både Hyresgästföreningen och Mitthem i Sundsvall.

Dessa tre har också inlett ett trepartssamarbete där man ska utreda bostadsmarknaden i Sundsvall.


Fastighetsägarna Mittnord vill ha en friare hyressättning.

Något som Boverket håller med om. I en nyligen släppt rapport skriver de:

"Bostäderna används inte effektivt. För låga hyror gör att människor håller fast vid sina lägenheter, vilket leder till låg rörlighet på bostadsmarknaden.

Vad är då en skälig hyra?

Det kan man tvista om. Fastighetsägarna i Sundsvall menar att man i större utsträckning än i dag måste kunna ta ut kostnader för bra standard, bra läge, störningsjourer och service till hyresgästen.

Det betyder väl väsentligt högre hyror för de som bor i city i Sundsvall?

– Vi har inget intresse av att chockhöja hyrorna, men det kommer att bli dyrare hyror för lägenheter i city –medan hyreshöjningarna i ytterområde inte blir lika kraftiga, förklarar Alf Fornell.


En undersökning visar också att Sundsvallsborna tycker att en hyreskillnaden mellan ett cityläge och ett miljonprogram i ett ytterområde kan ligga på runt 45 procent.

– I Sundsvall ligger det i dag på runt tio procent, som jämförelse är motsvarande siffra i Östersund drygt 30 procent.

Källa: Dagbladet