Skip to main content

Högre tomträttsavgäld bromsar utvecklingen av Stockholms city

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 09:31 CET

Den framtida avgäld som tomträttshavarna ska betala får inte utgå från kommunernas behov av intäkter. Det är slutsatsen i det yttrande som Fastighetsägarna har gjort till Tomträttsutredningens förslag. 

Utredningen föreslår ett antal nya regler för tomträttsinstitutet, bland annat att avgäldsräntan ska fastställas i lag och bestämmas till 2,75 procent. Men det är för högt anser Fastighetsägarna, som hävdar att avgäldsräntan ska bygga på den långsiktiga realräntan.

– Konjunkturinstitutet har i sina underlag till utredningen bedömt att den långsiktiga korta realräntan ligger på två procent. Då ska enskilda fastighetsägare inte betala mer i tomträttsavgäld heller, säger Tore Ljungkvist, Fastighetsägarnas expert i utredningen.

Utredningen motiverar den högre procentsatsen med att kommunerna behöver ta ut en riskpremie som överstiger realräntan för att kunna kompensera en eventuell värdeminskning på marken. Detta argument underkänns av Fastighetsägarna.

– Risken för förluster på markägande i Sveriges tre största städer, där de flesta tomträtter finns, måste bedömas som liten, säger Tore Ljungkvist. Däremot är tomrätterna en mycket bra inkomstkälla för kommunerna och särskilt för Stockholms stad eftersom betydande delar av city utgörs av tomträtter som staden äger. Förslaget om en avgäld på 2,75 procent är därför en framgång för hela kommunlobbyn som har slagits för en så hög räntesats som möjligt.

– På sikt vore det rätta att låta ägarna till kommersiella fastigheter få friköpa tomträtterna säger Tore Ljungkvist. I samband med den stora cityomvandlingen under 1960- och 70-talen fanns det fördelar med att det var Stockholms stad som ägde marken. Men nu har tomträttsinstitutet fått motsatt verkan och begränsar investeringsviljan. Tomträttsinstitutet i sig motverkar därför den fortsatta utvecklingen av Stockholms innerstad och skulle avgiften bli mer än två procent riskeras förnyelsen av city, avslutar Tore Ljungkvist.

För mer information, kontakta:
Tore Ljungkvist, t f chefsjurist Fastighetsägarna Stockholm, 070-746 92 70

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar drygt 17 000 medlemmar, som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.