Skip to main content

Hyresförhandlingarna i Göteborg bryter samman

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 14:01 CET

Idag strandar Fastighetsägarna GFR hyresförhandlingarna för drygt 43 000 hushåll i Göteborg.
- Vi har nått vägs ände. Nu måste politikerna erkänna att dagens system med kollektiva hyresförhandlingar inte fungerar, säger Rudolf Antoni, tf vd på Fastighetsägarna GFR.

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande 2016 års hyror inleddes i början av hösten. Men det har gått trögt. Parterna har träffats vid ett tiotal tillfällen utan att kunna nå en uppgörelse.

- Många jämför hyresförhandlingssystem med det som finns mellan arbetsmarknadens parter. Men tillvägagångssättet på arbetsmarknaden, med medlingsinstitut och tydliga stridsåtgärder, finns inte på hyresmarknaden. Här har en part, Hyresgästföreningen, makten att utan begränsning fördröja förhandlingarna tills motparten ger upp. Det är oacceptabelt. Detta är vårt enda sätt att komma ur den låsta situation som uppstått. Den här strandingen är en konsekvens av det system vi har, säger Rudolf Antoni.

Förhandlingarna frånträddes idag på ett möte med Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna ska nu lämna in en ansökan till hyresnämnden om att de drygt 43 000 lägenheter som berörs ska prövas. Prövningen är en juridisk process som är komplicerad och tidskrävande. Den innebär att hyresnämnden slutligen avgör den nya hyran och när den träder i kraft.

- Det här kommer att innebära en väldigt stor arbetsbelastning för hyresnämnden, säger Rudolf Antoni.

Han menar att det här främst inte handlar om hyresnivåer utan snarare om regelverket, tillvägagångssättet och de negativa effekterna på bostadsmarknaden.

- Bostadsbristen är akut. Dagens hyresförhandlingssystem är ett hinder för rörligheten på bostadsmarknaden, vilket drabbar alla de människor som står utanför. När regeringen nu bjuder in till blocköverskridande samtal för att lösa bostadskrisen är det oansvarigt att fortsätta blunda för att det hyressättningssystem vi har inte fungerar, säger Rudolf Antoni.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.