Skip to main content

Hyresgästföreningen frånträder förhandlingarna i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 12:25 CEST

Idag valde Hyresgästföreningen Region Stockholm att frånträda ramavtalsförhandlingarna om nästa års hyreshöjning med motiveringen att parterna ligger för långt från varandra. Detta trots att de inte mottagit vårt senaste bud om 1,9 procent i snitt, vilket framgår av felaktiga siffror i Hyresgästföreningens pressmeddelande.

- Vi är mycket förvånande. Hittills har förhandlingarna löpt på väl. Vi hade förhoppningen att komma i mål inom de närmsta veckorna, säger Nathalie Brard, förhandlingschef Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna yrkade ursprungligen att hyrorna skulle höjas med 2,5 procent i snitt under 2017. Yrkandet baserades på Riksbankens prognoser om utvecklingen av den allmänna ekonomin, lönerna och inflationen. Därefter har Fastighetsägarna successivt sänkt sitt yrkande till 1,9 procent i snitt, vilket är i linje med den förväntning Riksbanken har avseende inflationen nästa år.

- Det är mycket beklagligt att Hyresgästföreningen hoppar av förhandlingarna. Hyresrätten har haft en mycket negativ utveckling under lång tid eftersom hyrorna inte har tillåtits följa utvecklingen i den övriga ekonomin. Vi vill ha hyresrätter i Stockholm även i framtiden så måste vi som bostadsmarknadens parter ta vårt ansvar, säger Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Hyresgästföreningens motbud låg initialt på 0,55 procent med hänvisning till att de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad redan har accepterat den nivån. Budet har därefter höjt till 0,7 procent. För att gå med på ytterligare förändringar krävde Hyresgästföreningen att andra faktorer skulle lyftas in i förhandlingarna.

- De vill att förhandlingarna om den årliga hyresförändringen även ska innefatta annat, som exempelvis upprustningsavtal. Vi tycker att det är mycket viktiga frågor, men de diskuteras redan mellan Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna på nationell nivå. Dessutom hör de inte hemma i den årliga förhandlingen, säger Nathalie Brard, förhandlingschef Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna kommer att återkomma i nästa vecka till sina medlemmar med en rekommendation om vad nästa steg blir och processen framåt.

Fastighetsägarna Stockholm är branschorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms län och på Gotland. Våra 4500 medlemmar spänner från börsnoterade fastighetsföretag och kommunala bostadsbolag till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Tillsammans har de drygt 10 000 fastigheter där det bor en halv miljon människor. Våra medlemmar är en viktig del i samhällsbygget och våra investeringar gör Stockholm till en attraktiv storstad – inte bara för alla som bor här idag, utan för våra barn, och alla som vill komma hit i framtiden.