Skip to main content

Hyreshöjningarna klara i stora delar av Örebro län

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 10:22 CET

Förhandlingarna gällande 2017 års hyror avseende Fastighetsägarna Örebro läns medlemsföretag är nu klara i stora delar av länet. De generella hyreshöjningarna varierar från 0,5–0,8 procent och gäller från och med 1 april 2017.

Branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord förhandlar hyrorna för många av sina medlemmar, vilket i Örebro län innefattar närmare 11 400 lägenheter. Tillsammans med Hyresgästföreningen har man träffat överenskommelser om hyreshöjningar för medlemsföretagen i nio av Örebro läns kommuner. De kommuner som ännu inte förhandlats klart är Värmlandskommunerna Karlskoga och Degerfors.

Fastighetsägarna MittNords utgångspunkt i förhandlingarna har varit att nå måttliga justeringar uppåt för att säkerställa fortsatt god förvaltningskvalitet och service.

Lägst blir hyreshöjningen i Hallsberg där parterna kommit överens om en höjning på 0,5 procent. Högst blir den i Örebro och Lindesberg där hyrorna i snitt höjs med 0,8 procent.

Hyresförhandlingarna har sammantaget präglats av ett bra förhandlingsklimat.

- Det är glädjande att vi i konstruktiva förhandlingar lyckats hitta en uppgörelse för 2017 års hyror. Justeringen av hyran blir blygsam i ett historiskt perspektiv, men utifrån rådande förutsättningar är justeringen på en nivå som möjliggör fortsatt god förvaltning av hyresboendet i Örebro. Det är en viktig del i vårt arbete att värna om hyresrättens framtid, säger Fastighetsägarna MittNords förhandlare Karin Blaxmo.

Höjningarna gäller från och med 1 april 2017.

Genomsnittliga hyreshöjningar på respektive ort:

Askersund 0,65 procent

Hallsberg 0,5 procent

Hällefors 0,7 procent

Kumla 0,7 procent

Laxå 0,6 procent

Lekeberg 0,7 procent

Lindesberg 0,8 procent

Nora 0,7 procent

Örebro 0,8 procent

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter. Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.