Skip to main content

Infrastruktursatsningarna nödvändiga för att stärka regionala arbets- och bostadsmarknader

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 14:15 CEST

Regeringens satsningar på ökat underhåll av järnvägs- och vägnätet samt utbyggd infrastruktur är nödvändiga och välkomna för att utveckla och stärka de regionala arbets- och bostadsmarknaderna. – En tydlig koppling mellan infrastrukturutbyggnad och bostadsbyggande är nödvändig för att skapa förutsättningar för fler bostäder, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige i en kommentar till regeringens infrastrukturproposition som presenterades idag.

I infrastrukturpropositionen avsätter regeringen 622,5 miljarder kronor för 2018-2029. Av den totala budgeten avsätts 125 miljarder kronor till underhåll av järnvägar och 164 miljarder kronor till underhåll av vägnätet. Regeringen avser dessutom att i den takt ekonomin tillåter bygga höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Regeringen satsar på höghastighetsjärnväg. Det är viktigt att den utbyggnaden inte sker på bekostnad av satsningar på regional infrastruktur, som exempelvis fyra järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala, för att stärka regionala arbets-, bostads- och fastighetsmarknader, säger Reinhold Lennebo och fortsätter.

– Vi har hela tiden lyft fram det positiva i att sammankoppla infrastruktur och bostadsbyggande. Samtidigt får regeringen inte göra misstaget att glömma bort allt annat som bidrar till hållbara och levande städer så som, kultur, handel, skolor och social omsorg, säger Reinhold Lennebo.

Satsningarna i infrastrukturpropositionen ska enligt regeringen anslagsfinansieras och inga tillkommande skatter ska införas för att finansiera infrastrukturåtgärderna.

– Regeringen lovar att infrastruktursatsningar inte ska finanserias genom skattehöjningar. Samtidigt har regeringen nyligen tillsatt en utredning om medfinansiering av infrastruktur, där höjningar av fastighetsskatten pekas ut som en möjlig finansieringskälla. Det förefaller inkonsekvent, avslutar Reinhold Lennebo. 

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar drygt 17 000 medlemmar, som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger Fastighetsägarnas medlemmar ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.